CEO Geir Almås i SoftOx fotografert av Finansavisen
 • SoftOx er nærmere et mulig gjennombrudd i kampen om å
  bekjempe COVID-19, og går inn i Fast Trach utvikling med sin innhalasjonsløsning til behandling av luftveisinfeksjoner»..
  Danske legemiddelmyndigheter har gitt sin anbefaling til videre
  utviklingsløp for SoftOx Solutions inhalasjonsløsning til behandling av luftveisinfeksjoner, inkludert COVID-19. SoftOx inhalasjonsprosjekt har som mål å utvikle en inhalasjonsløsning til behandling av infeksjoner iluftveiene. Dette har potensiale til å kunne bli et gjennombrudd ibehandlingen av luftveisinfeksjoner, inkludert Covid-19 infeksjoner, sier Dag R. Abrahamsen, kommunikasjonsdirektør i
  SoftOx.
 • Etter et vitenskapelig rådgivingsmøte med den Danske
  legemiddelstyrelsen, er det klargjort en gunstig utviklingsvei for
  raskest mulig å kunne starte utprøving i mennesker. – Vi forventer nå
  at de første studiene på mennesker kan starte allerede i andre kvartal
  neste år. SoftOx vil derfor umiddelbart starte forberedelser til å
  fremskaffe nødvendig dokumentasjon som innebærer ytterligere
  sikkerhetsstudier i dyremodeller, sier CEO Geir Almås i SoftOx
  Solutions.
  Et enormt udekket behov,en løsning som ikke trigger resistens
 • Behovet for nye løsninger til behandling av luftveisinfeksjoner er
  stort, dette er et marked som ved forsiktige anslag for EU og USA er i
  størrelsesorden USD 12 milliarder. Tallet kan sannsynligvis dobles hvis
  man ser det i et globalt perspektiv, sier Almås videre. Denne
  teknologien er unik, den er enkel, usedvanlig effektiv og fremkaller
  ikke resistens. Effekten er også uavhengig av mulig nye muterte
  varianter, slik som nylig er beskrevet for Coronaviruset.
  Virker selv om viruset muterer
 • Teamet mitt og jeg tror at vi står overfor et gjennombrudd i
  behandlingen av vanskelige infeksjoner, både virale og bakterielle. Vi
  har testet SoftOx sine løsninger i luftveiene og vi ser at dette kan
  være et viktig behandlingsprinsipp som kan bidra til å bekjempe den
  pågående pandemien og fremtidige epidemier og pandemier, sier professor i mikrobiologi og forsøksleder Thomas Bjarnsholt ved Universitetet i København.
 • For mer informasjon kontakt:
  Professor Thomas Bjarnsholt; tbjarnsholt@sund.ku.dk +45 206 59 888
  CEO Geir Almås; geir.almaas@soft-ox.com +47 977 59 071
  Noen Fakta om SoftOx
  SoftOx Solutions AS (SoftOx, notert på Oslo Børs Merkur Market) er et norsk MedTech-selskap med base i Oslo med sikte på
  å bidra til å bekjempe store trusler mot menneskers helse, nemlig; fremveksten av resistensutvikling (AMR),
  biofilminfeksjoner i kroniske sår og spredning av virus. For mer informasjon om SoftOx, besøk www.soft-ox.com
  Selskapet fått betydelig støtte fra Norsk forskningsråd og Innovasjon Norge for å utvikle sin teknologi.
  Professor Bjarnsholt er ranket som nummer en i verden på Biofilm Infections
  Er eneste Norske selskap som er med i WHO arbeidsgruppe POPS

For mer informasjon kontakt:
Professor Thomas Bjarnsholt; tbjarnsholt@sund.ku.dk +45 206 59 888
CEO Geir Almås; geir.almaas@soft-ox.com +47 977 59 071

Forskning omkring Covid 19 i regi av SoftOx og danske FastTrack(Foto: SoftOx)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*