Banksjef Øyvind Thomassen i Skandiabanken AB er med på dannelsen av Skandiabanken ASA ( Foto: Flickr)
Banksjef Magnar  Øyhovden i Skandiabanken ASA  løsriver seg fra Skandiabanken AB(Foto: Flickr)

Skandia informerte den 29. september at den svenske og norske bankvirksomheten skulle deles med virkning fra den 5. oktober 2015. Denne separasjonen er nå gjennomført og Skandiabanken Aktiebolag (publ)s norske bankvirksomhet i den norske filialen er overført til et selvstendig norsk selskap og et heleid boligkredittselskap. I denne forbindelsen er det også bestemt å flytte offentliggjøringen av kvartalsrapporten for januar-september 2015 til 5. november.

Har hatt ulike eiere

Skandia kunngjorde ved starten av året at selskapet utredet muligheten for en børsintroduksjon av den norske virksomheten. Siden den gang har arbeidet med å etablere en selvstendig norsk bank pågått. Fra og med i dag er den norske virksomheten, som til nå har blitt drevet som en filial av Skandiabanken Aktiebolag (publ) (Skandiabanken AB), en selvstendig bank med navnet Skandiabanken ASA. Banken har konsesjon til å drive bank- og investeringsvirksomhet fra det norske Finanstilsynet og er et heleid selskap av Skandiakonsernet. Skandiabanken ASA eier boligkredittselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS. Den 6. oktober kommer Skandiabanken ASA, og datterselskapet indirekte, til å overføres fra Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) til Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, morselskap i Skandiakonsernet. Syd-Afrikanske Old Mutual solgte sin nordiske virksomhet i Skandia (Sverige, Denmark, og Norge) r omdøpttil til Skandia Liv. Skandia UK, Skandia International og Skandia European businesses ifjor høst.

Et skandinavisk konsern

Den svenske bankvirksomheten er fortsatt i Skandiabanken AB og skal også framover være en hjørnestein i Skandias strategi for å utvikle det svenske privatmarkedet. det finske finanskonsernet Sampo kjøpte skadeforsikringsselskapet If av Skandiakonsernet og Storebrand. Skandia Liv kjøpte for  noen  år siden Skandia AB av syd-afrikanske Old Mutual. Nå blir  det nye selskapet en av Nordens største kundeeeide og uavhengie bank- og forsikringskonsern

Debitorskifte

I henhold til beslutningene som ble fattet i obligasjonseiermøtene 17. september er det i dag gjennomført et debitorskifte for senior usikrede obligasjoner fra Skandiabanken AB til Skandiabanken ASA. Videre har obligasjoner med fortrinnsrett utstedt i NOK av Skandiabanken AB blitt byttet mot obligasjoner med fortrinnsrett utstedt under norsk rett av Skandiabanken Boligkreditt AS.30. september var siste handelsdag på Oslo børs for følgende obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Skandiabanken AB:  Lesmer på www.skandia.se/press.

Peggy Bruzelius sitter i styret i Skandia Liv ( Foto: Akso Nobel)
Peggy Bruzelius sitter i styret i Skandia Liv ( Foto: Akso Nobel)

Nordisk samarbeid

Skandiabanken AB har bestemt å flytte tidspunktet for offentliggjøring av kvartalsrapporten for januar-september 2015 (som skulle vært offentliggjort 28. oktober 2015). Grunnen er den eventuelle børsnoteringen av Skandiabanken ASA. Ny dato for offentliggjøring av rapporten er torsdag 5. november.  Fra og med mandag 4.  oktober, kommuniserer de respektive bankene hver for seg. Finansiell informasjon om Skandias svenske og norske virksomhet finnes på bankenes hjemmesider.

Denne artikkelen har 2 kommentarer

 1. Nils Petter Tanderø

  Nordens Nyheters redaksjon beklager at banksjef Magne Øyhovden i Skandiabanken ASA fikk navnet Øyvind Thomassen som administrerende direktør i Skandiabanken AB. To nordmenn leder dermed to frittstående skandinaviske banker som selvsagt fortsatt samarbeider tett, med litt ulike eiere. Med vennlig hilsen Nils Petter Tanderø

 2. Nils Petter Tanderø

  I denne artikkelen. Mannen på bildet er Magnar Øyhovden. Ikkje Øyvind Thomassen.

  https://nnews.no/norske-skandiabanken-blir-et-eget-selskap/

  Leif-Kjartan Bjørsvik | Kommunikasjonssjef | Skandiabanken ASA
  Mobil: + 47 900 41 162 | Faks: +47 55 60 01 00
  Postboks 7077 | 5020 Bergen | skandiabanken.no<http://skandiabanken.no/>

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*