Sendtralbanksjef Øystein Olsen(Foto: Flickr/Norges Bank)

Statsminister Erna Solberg sier til NrK at regjeringen legger frem en likviditetspakke på hundre milliarder norske kroner for å støtte norske bedrifter. På et ekstraordinært møte 12. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent.Norske banker er solide. De har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag, skriver Norges Bank. Oljefondets verdi er på 9550 milliarder kroner 13. mars.

På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene.

På et ekstraordinært møte 12. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent. Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien.

En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

 De siste ukene har det vært betydelig uro i finansmarkedene. Risikopåslagene i det norske pengemarkedet har steget markert. For å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene, tilbyr Norges Bank ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge det er nødvendig .

Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om at kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene reduseres fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd .

Norske banker er solide. De har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag. En strammere utlånspraksis kan imidlertid forsterke en nedgang i økonomien. 

Finansminister Jan Tore Sanner skriver i en pressmelding fra regjeringen at man vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Dette kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Sanner sa videre at kostnadene kan ikke bæres av en part alene. Bedriftene tåler ikke nå kraftig inntektsbortfall uten at kostnadene raskt reduseres. Arbeidstakerne tåler ikke at inntekten deres reduseres kraftig. Staten vil stille opp i dugnaden.

Situasjonen påvirker nå mange deler av økonomien og mange næringer og bedrifter. Heldigvis er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt, sier finansministeren.

Regjeringen vurderer situasjonen løpende og er beredt til å komme med nye tiltak på kort varsel, skriver Jan Tore Sanner.

Finansminister Jan-Tore Sanner fotografert av Høyre.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*