Konsernsjef Rune Bjerke i DnB får et godt skussmål i en fersk europeisk bankanalyse( Foto: Flickr)
Konsernsjef Rune Bjerke i DnB får et godt skussmål i en fersk europeisk bankanalyse( Foto: Flickr)

SNL Financial data for avkastning på risikoveide eiendeler vser bedring av lønnsomheten bredt for europeiske banker i andre kvartal 2015. Mange banker oppnår en avkastning på 150 basispunkter og over. Hjulpet av bedre aktiva, tross pressede rentemarginer og høy markedsaktivitet. Bankene dekker sin egen egenkapitalkostnad, med 1,6 prosent mer i forhold til 2013. Nå lokkes bankene av vekstmuligheter ifølge en rapport som er vurdert av bankanalytiker Neil Smith i tyske Bankhaus Lampe. Bankene i Europa er vektet etter måleenheten RORWA, som innebærer bankrisikovektede eiendeler målt i forhold til kostnader, og kravet til et minimum av kapitaldekning utviklet av Baselkomiteen for banktilsyn. Nordens Nyheter kan opplyser at noen overnasjonale institusjoner, akademikere og markedsanalytikere er kritiske til målemetoden.

Norge og Sverige  best

Neil Smith sier viderre at det i I 2014, bare var Sverige, Norge og i mindre grad Sveits, som oppnådd rimelige forholdstall i henhold til RORWA . Andre steder er bildet mer dystert. Innenlandske tap og avsetninger skadet  Italias banker i 2014, mens Østerrike ble berørt av hendelsene i Øst-Europa, inkludert Russland, som opplevde en dramatisk økonomisk nedtur. Lampe legger til at europeiske banker har hatt nytte av restruktureringen av genererte kostnader i tidligere år, noe som ga en samlede avkastning var godt under 1,0%.

Tar størrerisiko

-Jeg er forsiktig optimist med hensyn til den økonomiske oppgangen i Europa, og i hvilken grad den gjenspeiles i bedre fortjeneste ia bankene bank fortjeneste tror jeg at det fortsatt er en oppfatning av at europeiske banker har mye å gjøre, sier Lampe til Nordic News. Forbedringen er absolutt ikke opplevd av alle europeiske banker. PAO Sberbank Russland ble ramponert av høye kredittkostnader og russisk resesjon, mens Royal Bank of Scotland Group Plc, Deutsche Bank AG og UniCredit SpA oppnådd lavere RORWA-tall enn Sberbank. Det faktum at ledende europeiske banker matche ledende amerikanske banker under RORWA- beregningen er noe illusorisk. Risikoen er mye høyere i USA enn i Europa. Dette betyr at amerikanske banker nå sine avkastning på betydelig høyere risikovektede aktiva. Spørsmålet er om dette heller usammenhengende bildet bedre i Europa vil fortsette. Kredittsyklusen i enkelte deler av Europa er negativ, mens den er positiv i Norge og Sverige.

Spanske banker bedre

Bankanalytiker Edward Firth, i den franske banken Macquarie, sier ifølge SNL at man ikke er ute etter ytterligere forbedring i Storbritannia, Norden, Sveits, Frankrike, men heller ikke tilbakegang. RORWA i disse bankene bankene, er uten tvil over normalnivå, ikke under. Firth tror at RORWA for europeiske banker i 2016 kan variere rundt 1,5% til 1,6% mot 1,1% i dag, drevet av bedring i Sør-Europa. Det gir en en avkastning på håndgripelig egenkapital rundt 11%, ifølge Firth. Restrukturering også varierer fra bank til bank og fra land til land, der Italia fortsatt overfor betydelige utfordringer i forhold til Spania, sa Firth.De ledende spanske bankene ser ut til å ha muligheten til å løfte RORWA betydelig ved å redusere sine lånekostnader, en rimelig mulighet gitt den økende spanske økonomien. Andre muligheter for fremgang lokker. Smith observert at når rengjøringsfasen hadde konkludert, ville bankene må ta en mer radikal tilnærming på kostnader for å bedre avkastning. Her som ellers, de svenske og norske banker ser ut til å ha ledet an i Europa. Artikkelen bygger på en analysse av David Brierley and Divya Lulla i SNL,accordin to Caroline Wright Senior Marketing Manager SNL Financial i Storbritannia.

Referenced Stock Exchange Tickers for analyzed European banks: DBK, ABN AMRO Group, Groupe BPCE, CSGN, GLE, JPM, BNP, BBVA,BAC, Crédit Agricole Group, SAN, CABK, NDA, BARC, RBS, ISP, C, HSBA, CBK, DANSKE, UCG, SHB.A, SBER, INGA, WFC, LLOY, UBSG.

Europeiske bankers lønnsomhet etter land og regioner i SNL`s undersøkelse. (Illustrasjon SNL Finance Group)
Europeiske bankers lønnsomhet etter land og regioner i SNL`s undersøkelse. (Illustrasjon SNL Finance Group)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*