EU gir 180 millioner kroner gjennom programmet Horisont 2020 til et konsortium bestående av blant andre Arbaflame. Forskningsprosjektet har fått navnet Arbaheat og går ut på å konvertere et kullkraftverk eid av det franske energiselskapet ENGIE S.A. i Rotterdam til Arbaflames dampbehandlede trepellets. Dermed kan norsk teknologi omgjøre kullkraftverk til biomasse, sier Håkon Knappskog, CEO i Arbaflame til Nordens Nyheter. Oljefondet i Norge investerte 5 milliarder kroner i Engie i 2017

-Vi skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til en fornybar energikilde, og dermedetablere et utstillingsvindu for kullkraftverk i EU og resten av verden. Prosjektet er viktig for alle kullkraftverk som ønsker å konvertere til fornybar biomasse, sier Håkon Knappskog videre.

Ontario Power Generation (OPG) er et kanadisk elektrisitetsselskap med en genereringskapasitet på over 16 GW,   som dekker over halvparten av Ontarios strømbehov. I 2015 konverterte Arbaflame OPG`s kraftverk Thunder Bay Generating Station. I løpet av få måneder gikk kraftverket basert på kull, over til en 100 prosent fornybar løsning,

og dermed kan dette revolusjonere kraftproduksjonen i forurensende over hele verden.

Bygger biomassefabrikk

EU-midlene er tildelt gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, og skal gå til å bygge en  biomassefabrikk fullintegrert i Engies moderne kraftverk, som i dag leverer strøm til innbyggerne i Rotterdam. EU finansierer kun de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene som kan løse store felles samfunnsutfordringer.

– Gjennom hard konkurranse har EU funnet at norske Arbaflame kan løse en stor energiutfordring. For å gjøre  oppgaven får de et av de største beløpene fra Horisont 2020 til Norge noensinne. Norske bedrifter har mye kompetanse å bidra med internasjonalt og vi oppfordrer flere norske virksomheter til å undersøke mulighetene i EU.

-Forskningsrådets støtteapparat står klar til å bistå i søknadsprosessen slik vi har gjort med Arbaflame, sier  John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Engie fransk energiprodusent

Prosjektet heter ARBAHEAT og ledes av et konsortium som i tillegg til Arbaflame også består av Engie, Sintef,  Universitetet i Bergen, Universitetet i Brussel, Rotterdam havn, PNO og TNO. Støtten på 180 millioner kroner går til å sette opp et produksjonsanlegg for Arbaflames dampbehandlede pellets, som har tilnærmet samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har energitetthet på nivå med kull. Pelletsene blir produsert i henhold til EUs strenge krav til bærekraft, og i motsetning til tradisjonelle pellets gjør de spesielle egenskapene at kostnaden ved å

konverter kullkraftverket blir betydelig redusert.

  • SINTEF gleder seg til å anvende vår kunnskap innen tekno-økonomisk & prosess analyse for ARBAHEAT.

Denne kunnskapen er viktig for å sikre effektiv implementering av miljø- og klimavennlig energi i Europa, sier  Michael Becidan, seniorforsker ved SINTEF Energi.

Til tross for at Arbaflame allerede har gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden er det toppmoderne kullkraftverk er valgt ut av EU som demonstrasjonsprosjektet på grunn av sin størrelse og strategiske plassering i Rotterdam havn, og fordi det leverer store mengder strøm til innbyggerne i byen. Prosjektet inkluderer også etablering av en enhet som skal etablere produksjon av biobaserte kjemikaler fra vannet som brukes i dampbehandlingsprosessen

-Et slikt konsept, som betegnes et bioraffineri, er fremtiden for å utnytte alle deler av fornybare råstoff til produksjon av energi og kjemikalier. Dette gir stor gevinst både i ressursutnyttelse, bærekraft og økonomi, og åpner for at bioenergi kan bli et økonomis lønnsomt alternativ til fossile energikilder, sier Tanja Barth, professor ved Universitetet i Bergen. EU har satt tydelige målsettinger om å begrense CO2-utslipp, og flere europeiske land har fulgt opp med tidfesting av når de vil utfase bruken av kull til energiformål. For kullkraftverkene i EU har dette fått fortgang i utfasingen av kull, men også i jakten på løsninger som kan gi en fleksibel strømproduksjon som sol- og vindkraft ikke kan gi

-Kraftproduksjon basert på vind og sol kan i dag ikke ta fullt ansvar for det totale effektbehovet i det europeiske  strømnettet. Å konvertere eksisterende kullkraftverk til biomasse slik EU nå ønsker med Arbaheat er en av løsningene på å nå klimamålsettingene, og samtidig tilby fleksibel strøm- og varmeproduksjon, sier Knappskog.

 

Det franske energiselskapet Engie S.A ble grunnlagt 8 april , 1946 med hovedkvarter i Courbevoie, i Frankrike.

Oljefondet satser nesten 5 milliarder kroner i Engie S.A., som eier 1,41 prosent, som selskapets syvended største  eier.

Engie S.A. aksjonærer(Kilde: 4-Traders.com)

Name Equities %
Government of France 586,804,418 24.1%
Capital Research & Management Co. (Global Investors) 94,212,566 3.87%
Dodge & Cox 60,655,961 2.49%
Engie SA Employee Stock Ownership Plan 48,462,171 1.99%
ENGIE SA 46,858,019 1.92%
Caisse Des Dépôts & Consignations (Investment Management) 45,894,091 1.88%
The Vanguard Group, Inc. 41,924,833 1.72%
Norges Bank Investment Management 35,514,837 1.46%
BlackRock Fund Advisors 30,036,832 1.23%
CNP Assurances SA 24,217,937 0.99%

CEO Isabelle Kochner, Engie.S.A.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*