Johan Dennelind, VD TeliaSonera AB,  er med på fusjonen i Danmark  (Foto: Challenges.fr)
Johan Dennelind, VD TeliaSonera AB, er med på fusjonen i Danmark (Foto: Challenges.fr)

 

 

Telekomkjempene Telenor og svenskfinske TeliaSonera slår sammen sine danske virksomheter, ifølge en melding onsdag. Selskapene organiserer virksomheten i et felles selskap som vil ha 3,5 millioner mobilkunder, der begge vil eie 50 prosent. Telenor og TeliaSonera mener det lenge har vært et behov for konsolidering i det danske telemarkedet. Dermed seiler en gammel tanke om norsk-svensk telefusjon opp igjen, skriver Nordic News / Nordens Nyheter.

Telenor og TeliaSonera har siden 2012 hatt et felles infrastrukturselskap i Danmark, men tar nå skrittet fullt ut for å utnytte større effektivseringsgevinster. Telenor venter årlige effektiviseringsgevinster på mer enn 800 millioner danske kroner som følge av fusjonen,ifølge presentasjonsmaterialet som følger telefonkonferansen klokken 09.00 i dag. Der fremgår det også at kodenavnene for selskapene har vært «Argnon» og «Neon» under prosessen.

Hverken i det norske eller svenske selskapet vil noen snakke om samtaler om en bredere fusjon. Men felles problemer med Vimpelcom i Usbekistan, gjør at de to nordiske selskapene snakker sammen igjen.

Uryddig dansk marked

«Med en mobilmarkedsandel på rundt 40 prosent, omsetning på over ni milliarder danske kroner og et betydelig synergipotensial vil transaksjonen skape en robust operatør i det danske markedet», heter det. Telenor og TeliaSonera mener det lenge har vært et behov for konsolidering i det danske telemarkedet.

Felles infrastruktur

Telenors Europasjef Kjell-Morten Johnsen, sier til Dagens Næringsliv at konkurransen i Danmark er intens, og vi ser et fortsatt press på omsetning og lønnsomhet, så en konsolidering er ikke til å unngå, sier Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og Europa-sjef i Telenor.

Kjell Morten Johnsen,  Europasjef hos Telenor
Kjell Morten Johnsen, Europasjef hos Telenor

Telenor og TeliaSonera har siden 2012 hatt et felles infrastrukturselskap i Danmark, men tar nå skrittet fullt ut for å utnytte større effektivseringsgevinster. Telenor venter årlige effektiviseringsgevinster på mer enn 800 millioner danske kroner som følge av fusjonen, ifølge presentasjonsmaterialet som følger telefonkonferansen klokken 09.00 i dag. Der fremgår det også at kodenavnene for selskapene har vært «Argnon» og «Neon» under prosessen.

En milliard kroner

Intregrasjonskostnadene kommer på nærmere 800 millioner danske kroner i perioden 2015-2017. De største synergieffektene forventes innenfor distribusjon, salg og markedsføring, service, administrasjon, nettverk og IT, heter det i pressemeldingen. Telenor og TeliaSonera vil være likt representert i styret i det felleseide selskapet. Styret vil bestå av syv medlemmer, der hver av partene peker ut tre medlemmer og styreformannen blir valgt enstemmig av de to partene i fellesskap, skriver NordicNews/Nordens Nyheter.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*