Renten vil trolig gå ned – og det kan lønne seg å kjøpe bolig i Oslo nå. Det mener analytiker og ekspert på boligpriser – Leif J. Laugen – etter å ha analysert tallene for august.

Hver måned – rett før den offisielle prisstatistikken slippes fra Eiendom Norge – tar styreleder Leif J. Laugen i Krogsveen et dypdykk i tall fra forrige måned.

Tallene for august viser blant annet at antallet boliger som er til salgs, går opp på landsbasis, mens det for Oslo går noe ned.

– Boligmarkedet i Oslo lever sitt eget liv, og akkurat nå er det færre boliger til salgs i hovedstaden enn på samme tid de siste par årene. Altså helt annerledes enn i resten av landet, sier Laugen.

Årsaken er trolig at antallet nye boligprosjekt har stagnert. De nye boligene – hvor byggingen startet for et par år siden – blir nå overtatt av kjøperne. Kjøpere som enten har solgt egen bolig allerede, eller som ikke selger egen bolig fordi de skal leie ut den de har kjøpt.

– I Oslo er kjøpekraften stor. Her bor flest med høy inntekt og formue. Mange velger å investere i bolig, både fordi det anses som en sikker investering, og fordi det er gunstig skattemessig. Samtidig ser vi at mange foreldre velger å kjøpe leilighet til unge, voksne barn som studerer i hovedstaden, sier Laugen.

Aldri vært flere boliger på landsbasis

Landet sett under ett, viser at antallet boliger for salg er høyere enn noen gang siden finanskrisen. Totalt ligger nå 20.468 boliger for salg på Finn.no. Tall fra Krogsveen viser at det er cirka 1.000 flere enn på samme tid i fjor, og 2.000 flere enn på samme tid for to år siden.

– Det skyldes i hovedsak at det bygges – og har blitt bygget – mange nye boliger i hele landet. Flere satser på leiligheter. De fleste av dem som kjøper leiligheter, vil selge sine brukte boliger, sier Laugen.

Derfor vil prisene på kort sikt svekkes

Han antar at boligprisene vil svekkes utover høsten, bortsett fra i Oslo, hvor han mener prisene vil være stabile.

– Det er selvsagt vanskelig å spå prisutvikling på kort sikt. Det er mange faktorer som spiller inn. Likevel tror jeg at prisene på landsbasis vil svekkes utover høsten. Det skyldes det såkalte tilbudsoverhenget og at høstmånedene ofte er svake måneder. Jeg mener Norges Bank vil justere seg i forhold til renteutviklingen i andre land – og det betyr at vi ikke kan fortsette renteøkningen som planlagt, sier Laugen.

Renten justeres ned

Norges Bank har tidligere signalisert at de vil ha ytterligere rentehopp i løpet av 2019. Laugen tror at de kanskje setter opp renten ved neste korsvei – som er i september – men at de etter det ikke vil øke den ytterligere. Trolig vil den settes ned i 2020. Renten er den enkeltfaktoren som betyr mest for prisutviklingen i boligmarkedet.

– Norge må ha et rentenivå som er i tråd med den økonomiske situasjonen verden for øvrig. I perioder kan vi ha høyere rente. Men ikke over tid. Derfor vil utsiktene til fortsatt svært lave renter fremover støtte opp under prisutviklingen på sikt, sier Laugen.

Boligene selges for prisantydning

Hans analyse viser også at omsetningen av boliger er noe lavere på landsbasis i august 2019, enn i 2018, men at flere kjøper bolig i Oslo. I tillegg ser han at de aller fleste boligene selges til prisantydning eller rett i nærheten av prisantydning.

– I Oslo selges de fleste boligene etter budrunder med minst to budgivere. I resten av landet, er det ofte bare én som ønsker boligen. Da skjer salget som regel etter forhandlinger mellom partene, sier Laugen.

Historien.

Krogsveen har en lang historie – regnet i bransjesammenheng – som kan føres tilbake til 1975 da Gunnar Krogsveen etablerte sin første meglerbutikk på Bekkestua i Bærum. I 2005 kjøpte Danske Bank selskapet av det daværende partnerskapet av nøkkelmedarbeidere. Etter vel tolv år med vekst og sunn økonomisk utvikling som del av Danske Bank konsernet, ble selskapet reprivatisert gjennom fjorårets salg til Pareto AS.

Krogsveen har på mange måter vært førende for mange av de nyvinninger som har blitt introdusert til markedet gjennom disse årene. Krogsveens boligsøkerregister har helt siden etableringen i 1995, vært en viktig tjeneste som har differensiert selskapet fra konkurrentene på markedsplassen.

Virksomheten i dag.

Selskapet har i dag 340 medarbeidere, hvorav flesteparten arbeider ved et av de 52 meglerkontorer. Selskapets tilretteleggerapparat med egne avdelinger for oppgjør, økonomi, marked, fag og IT er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Fornebu i Bærum. Et eget selskap for forretningsutvikling og nye tjenester – Boligflyt AS – er etablert i august 2019.

Krogsveens geografiske nedslagsfelt er i hovedsak Oslo med 15 kontorer og det sentrale Østlandet med 25 kontorer. I tillegg har selskapet sterke markedsposisjoner på Vestlandet, i og rundt de tre største byene Bergen, Stavanger og Ålesund, foruten et meglerkontor som ble etablert i Trondheim i slutten av 2018. Ser man landet under ett sto Krogsveen for vel 7 prosent av alle omsetninger av bruktboliger i 2018. Regnet på den måten er selskapet den fjerde største meglerkjeden i landet, og det største bank-uavhengige meglerselskapet.

Hovedvirksomheten er bruktmegling av boliger og fritidseiendommer. Videre tilrettelegges prosjekter for salg av nye boliger. Selskapet har de senere år utvidet tjenestespekteret til utleiemegling (2015) som opererer gjennom et eget selskap – Uteleiemegler Krogsveen AS. Boligkjøpsrådgiver Krogsveen AS som er en egen dedikert partsrepresentant for boligkjøpere, ble etablert i 2016.

Krogsveen har de senere år omsatt for omlag 500 millioner kroner og hatt overskudd før skatt på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Strategien.

Selskapets visjon er å skape verdens enkleste boligreise. Dette representerer en videreutvikling og utbrodering av det fokus selskapet har hatt gjennom mange år på boligsøket og det å gi kundene gode råd i denne viktige delen av boligreisen – i tillegg til å skape et optimalt salg. Å bytte bolig er en handling som de færreste mennesker blir vant til – de aller fleste gjør dette bare få ganger gjennom et langt liv. Ved å være til stede og følge kundene på hele denne reisen – fra behovet for et nytt bosted oppstår – til at man er trygt på plass i et nytt hjem, kan Krogsveen bidra til å løse små og store problemer som oppstår.

Ved inngangen til 2019 introduserte selskapet praktiske tjenester som pakking, flytting, lagring og vask, og som leveres i èn koordinert operasjon med kun ett kontaktpunkt hos Krogsveen. Med kvalitetssikrede leverandører som er testet, og oppgjør som Krogsveen gjennomfører som en del av megleroppgjøret, garanterer selskapet en smertefri leveranse. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle flere relevante tilleggstjenester langs boligreisen.

Krogsveen vil utnytte de muligheter som endret brukeradferd og teknologi skaper innenfor den utvidede boligreisen. Lansering av ny web-løsning som bygger på personifisering og unikt kundegrensesnitt ble gjort i mars 2019. Videre har selskapet introdusert forbedret søkefunksjonalitet for de som er på boligjakt. Ytterligere utvikling av boligplattformen vil skape grunnlag for økt kundeverdi og dermed en sterkere konkurranseposisjon for selskapet.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*