Runejerkeleggerfremetgodt regnskap(Foto:Flickr)
Rune Bjerke legger frem et godt regnskap(Foto:Flickr)

DNBs resultat for første kvartal 2015 var 6 533 millioner kroner, en økning på 1
054 millioner fra 2014. Mye av denne økningen skyldes valutakurseffekter og en
positiv utvikling i bankens basisswapper. Lave tap på utlån bidro også til det
gode resultatet.

– Vi gikk inn i 2015 med mange spådommer om et brått fall i aktiviteten i norsk
økonomi. For oss som har fingeren på pulsen til hver tredje norske bedrift, er
det tydelig at det fortsatt er god fart i økonomien, selv om bedrifter knyttet
til oljesektoren har tøffe dager, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Fra sparekonto til forvaltning

DNB opplever for tiden svært stor interesse for langsiktig sparing og
forvaltning blant kundene. Hittil i år har banken hjulpet 40 000 kunder i gang
med langsiktig sparing i fond eller pensjonssparing. Det er en økning på 150
prosent fra i fjor.

– Det lave rentenivået har ført til at nordmenn begynner å ta mer aktivt grep om
sin egen sparing. Det er veldig positivt. Pensjonsreformen legger et mye større
ansvar på hver enkelt av oss når det gjelder forvaltningen av våre egne
pensjonsmidler og behovet for å spare selv, sier Bjerke.

Mobilbank

Første kvartal 2015 ble også det første kvartalet der DNBs mobilbank overtok
nettbankens plass som Norges største banktjeneste. I løpet av årets tre første
måneder ble mobilbanken brukt over 34 millioner ganger. Også tjenester som
tidligere var knyttet til fysisk oppmøte i en filial, skjer i økende grad
digitalt. Antallet digitale lånesøknader økte for eksempel med 70 prosent i
kvartalet, mens over 86 prosent av spareavtalene ble inngått digitalt.

Solid portefølje med lavere mislighold

DNBs utlån økte med 8,6 prosent og innskuddsvolumene med 7,0 prosent fra første
kvartal 2014 til 2015. Valutakurseffekter bidro til den sterke volumveksten.
Utlånsmarginene gikk noe ned i kvartalet, mens innskuddsmarginene gikk noe opp.
Kostnadsgraden endte på 37 prosent. Samlede nedskrivninger på utlån og garantier
var på 575 millioner kroner. Det var en reduksjon fra 821 millioner kroner i
fjerde kvartal 2014, men en økning sammenlignet med første kvartal i fjor.
Misligholdte og tapsutsatte engasjementer ble redusert med 2,6 milliarder kroner
fra første kvartal 2014 og utgjorde 13,9 milliarder.

Omstilling krever mot

Konjunkturomslaget i norsk økonomi og oljeprisfallet har så langt bare i
beskjeden grad slått ut i arbeidsmarkedet. Fallet i oljeprisen og utsikter til
enda lavere renter har ført til en markert kronesvekkelse og dermed bedring av
konkurranseevnen. I tillegg vil lavere lønnsvekst stimulere konkurranseutsatte
fastlandsnæringer, som også vil nyte godt av en viss økning i utenlandsk
etterspørsel.

– Vi ser fortsatt mange muligheter i det norske markedet, og behovet for
omstilling og nytenking i mange sektorer skaper ny dynamikk. DNB heier på alle
som går med en drøm om å starte for seg selv, og ifølge en rapport vi nylig ga
ut, er det én million slike drømmer. Kanskje er en av dem den nye Snapchat eller
Alibaba? Uansett skal vi være til stede og gi gode råd til gündere som ønsker å
satse, over hele Norge, avslutter Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2015:

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 9,3 milliarder kroner (7,4)
  • Resultatet var 6,5 milliarder kroner (5,5)
  • Resultat per aksje ble 4,01 kroner (3,37)
  • Egenkapitalavkastningen ble 16,1 prosent (15,4)
  • Ordinær kostnadsgrad var 37,0 prosent (41,3)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*