Øystein Olsen må sannsynlilgvis kutte renten i år (Foto: nrk.no)

Øystein Olsen bør endre kommunikasjonsstrategi for oljefondet, mener artikkelforfatteren (Foto: nrk.no)(Foto: nrk.no)

 

 

 

Norges Banks presseavdeling (gjelder både Norges Bank og NBIM) har i flere år opptrådt på en arrogant måte overfor norsk presse. Presse- og informasjonsavdelingens arbeid overfor pressen er lagt opp etter en slags Bresjnev-doktrine, der nyheter i prinsippet offentliggjøres kun en gang hvert år – når nye beholdningsverdier er klare i mars.

Et intervju med direktør Yngve Slyngstad i Norges Banks Investment Managment etter lekkasjen som ble avslørt fredag, fikk bare NrK. Norges Bank bør i større grad følge «pressens dagsorden» og dermed vise større åpenhet i sin PR- og informasjonsstrategi, skriver Nordic News / Nordens Nyheter i en kommentar.

Vi har lenge fulgt Norges Banks globale aksjeinvesteringer og mener at tallet for beholdningsverdier er en interessant indikator på konjunkturene innen land og bransjer. Vi følger også Norges Banks IM`s kvartalsrapporter og regner ut verdiøkning/fall, og kanskje viktigst av alt, Nordic News melder når Norges Banks investeringer går fra å være en finansinvestering til en direkte investering, noe de ofte er sammen med større internasjonale partnere. dette er forhold Norges Bank nekter å kommentere når vi ber om en kommentar. Derfor må pressen henvise til beholdningsverdier fra desember 2013 helt fra disse blir frigitt og ett år frem i tid – til mars 2014. Vi finner selvsagt noen tall for de største aksjeinvesteringene i delårsrapporter, men Norges Banks pressemedarbeidere må få friere tøyler til å kommentere store enkeltinvesteringer. På den måten kan Norges Bank unngå strategiske feil av denne typen. Norge er nemlig i ferd med å bli et internasjonalt finanssentrum.

Finansminister Siv jensen venter seg mye av professor Rattsøs utredninger(Foto: Regjeringen)

Finansminister Siv jensen er enda mer sentralistisk enn Norges Bank (Foto: Regjeringen)

Finansdepartementet under Siv Jensen har en enda mer sentralistisk og tilbakeholden kommunikasjonsstrategi når det gjelder oljefondets virksomhet, og har også mye å vinne på en mer åpen kommunikasjonsstrategi.

Grov feiltagelse

Mandag 9. mars skrev vi at Oljefondet hadde en avkastning på 544 milliarder kroner i 2014. Dette skjedde altså fire dager før Oljefondet selv offentliggjorde rapporten fredag 13. mars. Redaktør Bjørn Tveiten i Nordic News bekrefter at årsrapporten lå lenge på Norges Banks egne hjemmesider. Norges Bank bekrefter denne gedigne IT-tabben overfor pressen samme dag som rapporten ble presentert, etter at Nrk hadde gjort Norges Bank oppmerksom på saken. Norges Bank opplyser overfor E24 at de tror bakgrunnen for lekkasjen kan være at en PDF-fil ved en feiltagelse ble lagt ut på Norges Banks hjemmesider en kort periode. Dermed har Nordens Nyheter / Nordic News med denne nyheten bekreftet at vi følger svært godt med i nyhetsbildet.

Ser alvorlig på saken

Da E24 snakket med Oljefond-sjef Yngve Slyngstad, ønsket han ikke å gi noen kommentarer på hvordan lekkasjen kunne skje. Dette er helt i tråd med hva Nordic News / Nordens Nyheter løpende opplever. Til NRK sier Slyngstad at «dette er selvsagt beklagelig, men det skyldes så langt vi vet en teknisk side som vi skal sørge for ikke gjentas». Sentralbanksjef Øystein Olsen sa under pressekonferansen der årsrapporten ble presentert, at han så alvorlig på saken og at de skal gjennomgå rutinene. Slyngstad sa på pressekonferansen at han ikke tror at dette er informasjon det er mulig å tjene penger på. (Nordic News jobber på uavhengig journalistisk basis med nyheter og har verken interesse eller mulighet til å tjene penger på slik informasjon.) Representanter for Oljefondets administrasjon fortalte i etterkant av pressekonferansen 13. mars at det skal ha blitt lagt ut en PDF-fil av rapporten på Norges Banks hjemmeside, men at den ble fjernet etter kort tid. Nordic News kan opplyse at rapporten lå ute i mange timer på mandag og opplevde aldri at den ble fjernet. Hvordan Oljefondet da definerer ”kort tid”, kunne jo være interessant å få vite.

Direktør Yngve Slyngstad bør endre kommunikasjonsstrategi (Foto: Nordensnyheter)

Direktør Yngve Slyngstad bør endre kommunikasjonsstrategi (foto: Nordensnyheter)

Administrerende direktør Roger Johnsen i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) sier at det er flere måter en slik feil kan oppstå på.

Krever gjennomgang

Norges Banks oljefond på over 7.000 milliarder kroner vekker nå internasjonal oppmerksomhet. På en reise i arabiske oljeland (Marokko har nylig funnet olje i Sahara) er inntrykket at det er stor interesse for hvordan vedens største fond forvalter sine penger.  Nordens Nyheter har i flere artikler vist hvordan Saudi-Arabias, Kuwaits og Abu Dhabis oljefond har posisjonert seg på eiersiden i bl.a. store sveitsiske banker. Vi blir altså fulgt med argusøyne fra utlandet.

NorSIS mener det er viktigst å finne ut hva som faktisk har skjedd i samband med Norges Banks lekkasje og forventer at Norges Bank og Oljefondet foretar en grundig gjennomgang av sine rutiner og systemer. Roger Johnsen i NorSIS sier at saken er viktig fordi Oljefondet og Norges Bank må fremstå som forbilder for andre når det gjelder informasjonssikkerhetsrutiner. Oljefondet i Oslo er blitt en slags «børs» i det globale børsmarkedet, med stor betydning for London, Tokyo og New York (les Nordens Nyheters arkivartikler). Derfor mener Nordic News / Nordens Nyheter at det må legges opp til en langt mer profesjonell PR og informasjonsstrategi i Norges Bank, der ikke bare statlige NrK får svar av Yngve Slyngstad eller Siv Jensen når feil av denne type oppstår, men det må selvsagt være nyhetsbildet og pressen som setter dagsorden. Vi krever (som medeiere i oljefondet) og på vegne av dagspressen større ydmykhet av oljefondets ledelse og Norges Bank.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*