WASHINGTON—Norge er 56 prosent svakere enn det globale gjennomsnittet i avanserte og strategisk viktige bransjer basert på størrelsen på økonomien, og rangerer på 37. plass av 40 land, ifølge en ny rapport fra ITIF (ITIF), den ledende tenketank for vitenskap og teknologipolitikk. Ifölge Hamilton-rapporten er Kina i ferd med å gå fra USA og Europa når det gjelder strategiske oppkjöp, skriver Nordic News.

Fra datamaskiner og elektronikk til IT og informasjonstjenester, fant ITIF i Hamilton Index at også Norges avanserte industrier har vært i jevn tilbakegang. I stor grad har det vært på grunn av erosjonen av Norges komparative industrielle styrke i industrien for «annet transportutstyr», som inkluderer romfart, skipsfart og lokomotiver. I 1998 var Norge nesten to og en halv ganger sterkere enn det størrelsesjusterte globale gjennomsnittet i den bransjen, mens det var 1 prosent svakere enn det globale gjennomsnittet i 2020, det siste året det finnes globale data for.

Viktig for en nasjons sikkerhet

«En nasjons økonomiske og nasjonale sikkerhet avhenger i økende grad av hvor godt den presterer i den globale konkurransen om markedsandeler i en utvalgt gruppe avanserte industrier,» sa ITIF-president Robert D. Atkinson, som ledet den nye studien. «Norge var en gang et komparativt kraftsenter i den andre transportutstyrsbransjen. Men den kraften har erodert, og Norges andre avanserte og strategisk viktige industrier har ikke styrket seg for å fylle tomrommet.» Ved å bruke de siste dataene som er tilgjengelige fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), rangerer ITIFs Hamilton Index 40 land på deres prestasjoner i 10 avanserte og strategisk viktige bransjer: IT og informasjonstjenester; datamaskiner og elektronikk; legemidler og bioteknologi; maskin utstyr; elektrisk utstyr; motorkjøretøy; annen transport utstyr; kjemikalier; fabrikkerte metaller; og grunnleggende metaller.

Norge gode på transport

For å vurdere nasjoners ytelse i forhold til størrelsen på deres økonomier, bruker ITIF en analytisk statistikk kjent som en «lokasjonskvotient» (LQ), som måler enhver regions nivå av industriell spesialisering i forhold til en større geografisk enhet – i dette tilfellet en nasjon i forhold til resten av verden. Norges samlede LQ i alle 10 avanserte næringer til sammen var bare 0,44, noe som betyr at den var 56 prosent svakere enn det globale gjennomsnittet basert på størrelsen på økonomien – rangering 37. av de 40 landene som ble studert. (Se figur 1 nedenfor.) Norge presterte fortsatt best i den øvrige transportbransjen, men LQ der hadde sunket til 0,99 i 2020, eller 1 prosent under det globale gjennomsnittet på en relativ basis, ned fra 2,44 i 1998. (Se figur 2 og 3.)

Bil og dataindustri dårligst

Norge kom dårligst ut i bilindustrien og data- og elektronikkindustrien, hvor LQ-ene var henholdsvis 0,06 og 0,18. Sammen med den nye Hamilton Index-rapporten har ITIF også gitt ut tre interaktive datavisualiseringsverktøy som er fritt tilgjengelige for media, forskere og publikum å bruke som referanse. De inkluderer: Et industrifokusert visualiseringsverktøy som viser hvordan de 40 dekkede nasjonene sammenligner seg i bruttoproduksjon, relativ produksjon (LQ) og globale markedsandeler i hver av de 10 dekkede næringene pluss den sammensatte Hamilton-indeksen. Et landfokusert visualiseringsverktøy som bryter ned hvordan hver av de 40 dekkede nasjonene og andre multinasjonale grupperinger presterer. En momentumvisualisering som veier hvordan nasjoners og multinasjonale grupperinger sin produksjon og relative ytelse har endret seg over tid. Les rapporten og utforsk datavisualiseringene. Figur 1: Relativ ytelse i Information Technology and Innovation Foundations Hamilton Index (2020 LQ)

Source :The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) is an independent, nonprofit, nonpartisan research and educational institute focusing on the intersection of technological innovation and public policy. Recognized by its peers in the think tank community as the global center of excellence for science and technology policy, ITIF’s mission is to formulate and promote policy solutions that accelerate innovation and boost productivity to spur growth, opportunity, and progress. Learn more at itif.org.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*