Konsernsjef Christian Clausen i Nordea venter norsk vekst med sordin neste år(Foto:Flickr)
Konsernsjef Christian Clausen i Nordea venter norsk vekst med sordin neste år(Foto:Flickr)

Norsk økonomi har overrasket positivt. Eurosonen skuffer og amerikansk økonomi har gått omtrent som ventet skriver Nordea Markets årets første halvår i rapporten «Økonomisk oversikt». DnB Markets halvårsrapport spår norsk vekstpause neste år.I Norden har norsk økonomi overrasket og vokser som ventet sterkest i regionen skriver Nordea Markets i rapporten «Økonomisk oversikt», som legges frem onsdag morgen.

Sjeføkonom Steinar Juel skriver at veksten i norsk økonomi i årets to første kvartaler klart sterkere enn banken hadde ventet, skriver meglerhust i en fersk halvårsrapport som oppdateres fire ganger i året. I juni trodde meglerhuset at verdiskapningen i Fastlands-Norge, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), ville øke med 1,8 prosent i år, men anslaget opprevidert til 2,3 prosent.

Norsk vekst igjen

Steinar Juel peker på tre forhold som har bidratt til dette: Økt privat forbruk, vekst i boligmarkedet, og økt inntektsvekst. Privat forbruk har hittil i år vokst med over én prosent i kvartalet. Realinntektsveksten har vært maksimal, skriver Nordea Markets i rapporten. dermed har Økt optimisme og bedret kjøpekraft vist seg i boligmarkedet.Eiendomsmeglerbransjens statistikk viser at salget av nye boliger er på bedringens vei i sommer, ifølge Boligprodusentenes Forening.

Norsk ledertrøye

Samtidig tror Nordea Markets fremdeles at 2015 blir et år med litt lavere fart. Bakgrunnen er det ventede fallet i oljeinvesteringene.DnB Markets spådde det samme for kort tid siden. Investeringene på norsk sokkel vil falle med 49 milliarder kroner neste år, viser en telling Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt blant selskapene. Denne tellingen inneholder riktignok ikke investeringsanslag for prosjekter der det ikke er levert inn plan for utbygging og drift. Dermed er Johan Sverdrup-feltet ikke med.

Liten vekstpause

Nordea Markets venter «relativt store» oppjusteringer. Steinar Juel sier til Dagens Næringsliv er at det vi ser er en moderat vekst, der Norge fortsatt har ledertrøya i Skandinavia, med en liten vekstpause neste år, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets spår norsk vekst med sordin. Det samme gjør Nordea Markets(Foto:Flickr)
Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets spår norsk vekst med sordin. Det samme gjør Nordea Markets(Foto:Flickr)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*