Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide utenfor Utenriksdepartementet 17. juni 2020. Foto: Marte Lerberg Kopstad/Utenriksdepartementet

Norge ble valgt inn med 130 stemmer i Sikkerhetsrådet i juni 2020. Sverige fikk 134 stemmer da våre naboer ble valgt inn i sikkerhetsrådet i juni 2016. Irland ble valgt inn med 128 stemmer

Norge ble i dag valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. – Norge vil takke FNs medlemsland for tilliten. Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, og vi vil bruke plassen i Sikkerhetsrådet til å styrke dette arbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

FNs generalforsamling i New York valgte i dag nye medlemmer til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Norge, Irland og Canada stilte til valg til to plasser forbeholdt de vestlige landene i FN.

– Jeg vil gratulere Irland og landene fra andre regioner som også ble valgt i dag, India og Mexico. Vi ser frem til tett samarbeid i Sikkerhetsrådet. Vi var tre kompetente land som søkte dette vervet, som er ett av de mest krevende oppdragene man kan ta på seg i internasjonal politikk. Canada og Irland er Norges gode venner internasjonalt. Vi vil selvfølgelig fortsette det tette samarbeidet med dem fremover, både i og utenfor FNs sikkerhetsråd, sier Solberg.

Regjeringen vil prioritere arbeid på områder der Norge har særlige fortrinn. Norge vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid. Norge vil samarbeide tett med alle medlemmene av Sikkerhetsrådet og bidra til et konstruktivt samarbeid. Særlige prioriteringer vil være å styrke beskyttelse av sivile, inkludert barn, og sikre kvinners rolle og deltagelse i internasjonalt freds- og sikkerhetsarbeid.

I tillegg vil Norge arbeide for at Sikkerhetsrådet i større grad ser på hvordan klimaendringer også påvirker internasjonal fred og sikkerhet.

– Jeg vil takke alle som har bidratt til å fremme Norge og norsk utenrikspolitikk helt siden kandidaturet ble lansert i 2007, som våre nordiske naboer og særlig Sverige. Små land som Norge må også ta det ansvaret det er å sitte i Sikkerhetsrådet med jevne mellomrom. Som et lite land med en åpen økonomi er vi avhengige av et velfungerende internasjonalt samarbeid og gode relasjoner med FNs medlemsland. Dagens valgresultat viser at Norge har stor tillit internasjonalt. Det er et godt utgangspunkt når vi nå skal gjøre en krevende jobb i Sikkerhetsrådet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fakta
Norge trer inn i Sikkerhetsrådet 1. januar 2021. Medlemskapet varer til 31. desember 2022.

I tillegg til de fem faste medlemmene USA, Frankrike, Storbritannia, Kina og Russland, vil Norge sitte i Sikkerhetsrådet med valgte medlemmer fra Estland, Vietnam, Niger, Tunisia og Saint Vincent og Grenadinene i 2021, i tillegg til de nyvalgte medlemmene Irland, India og Mexico for hele perioden.

Det er 20 år siden Norge sist satt i Sikkerhetsrådet, i perioden 2001-2002.

Daværende utenriksminister Margot Wallstrøm fotografert da Sverige ble valgt inn i SIkkerhetsrådet i 2016(Foto: Regeringen.se)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*