lennart evrell boliden 610 no

Norges Bank og amerikanske BlackRock har tatt strategisk kontroll over svenske Boliden AB. De to selskapene betraktes som en gruppe av svenske børsmyndigheter og har dominerende minoritetseierskap i selskapet. Den norsk-amerikanske gruppen eier 11,5 prosent av aksjene som største aksjonærgruppe. SHB Funds og Robur Fonder har 2,8 prosent av aksjene, som tredje og fjerde største aksjonær.

Viktig råvarebedrift

Boliden er en av de viktigste råvarebedriftene i Norden med sine moderne produksjonsanlegg. Norges Banks Investment Management og BlackRock er også samlet største eiergruppe i UBS Holding AG. Den sveitiske banken UBS anbefalte fredag Boliden-aksjen i Dagens Industri.

Femte størst på sink

Boliden er verdens femte største produsent av sinkmetall fra smelteverk og den åttende største produsent av metall i konsentrat fra gruver. Selskapet har to sinkanlegg i Norden, et i Odda, Norge og i Kokkola, Finland, med en årlig produksjon overstiger 450.000 tonn sink. Sink er et basismetall som brukes til å beskytte stål mot rust. Sink er legerbart sammen med aluminium, nikkel, magnesium og kobber for applikasjoner i stålforsinking, og messingindustri. Boliden er den tredje største leverandøren av kobber i Europa. Selskapet står for 20 prosent av kobber i kraftfôrbehovet i egne smelteverk. Bolidens kobberproduksjon er på 350 000 tonn årlig.

Stor produsent av gull

Bolidens produksjon av gull er 15.000 kilo per år, to tredeler kommer fra smelteverkenes elektroniske gjenvinningsvirksomhet, og fra egne gullgruver. dette er et av Bolidens viktigste datterselskaper som bidrar positivt til lønnsomheten. Flere av miner har malmer som inneholder betydelige mengder av sølv, og Bolidens sølvproduksjons ligger rundt 500.000 kilo per år. Boliden produksjon av aluminiumsfluor og syntetisk anhydritt er strategisk viktige produkter. Aluminiumfluorid og syntetisk anhydritt (gips) produseres ved Bolidens anlegg i Odda i Norge. Boliden er også en av de store produsentene av svovelsyre til smelteverksindustrien.og produserer av 1,7 millioner tonn i dda i Norge og ved Rönnskär, Harjavalta, Kokkola i Sverige og Finland.

Anbefaler aksjen

Etter den nylige nedgangen i basismetallprisene er det på tide å kjøpe gruveselskapet Boliden, selskapet som har den sterkeste inntjeningsvekst i det europeiske gruvsektorn.Det mener UBS, som gir aksjen en kjøpsanbefaling med et kursmål på SEK 145. UBS skriver at man nå ser en mulighet for økte resultater og at aksjeverdien vil tredoble seg på i tre år. UBS er kjent for å ha konservative estimat av råvarepriser og valutakurser, og konservative bankanalytikere. Ifølge UBS har Boliden de to viktigste metallene, kobber og sink, som har grunnleggende egenskapenefor produkter i  årene som kommer. En viktig årsak er   tilbudssiden begrensninger og mangel på råvarer. Banken tror derfor at sink- og kobberpriser vil ta seg opp igjen på mellomlang sikt. Valutasituasjonen går også Bolidens vei, når dollaren styrker seg og euro samt nordiske valutaene svekkes. Fremfor alt er det utsiktene til vekst som tiltrekker UBS`analytikere. Boliden går nå inn i en vekstfase, hvor min produksjon er ventet å øke med 25 prosent på tre år med lav risiko. Man ser også lyst på smelteverket i Odda og ser for seg med økte marginer 2015-2016.

Største enkeltgruppe

Følgende flaggemeldingerer innlevert til UBS og SIX Swiss Exchange i henhold til sveitsiske børslov: 15. januar 2015, Blackrock Inc., New York, har en en eierandel på 4,89% av den totale aksjekapitalen i UBS Group AG 10. desember 2014 Singapore er den reelle eieren av GIC Private Limited, med en andel på 7,07% av den totale aksjekapitalen i UBS Group AG. 10. desember 2014, Norges Bank (sentralbanken i Norge), Oslo, har en eierandel på 3,30% av den totale aksjekapitalen i UBS Group AG. Dermed er Black Rock og Norges Bank samlet største eiergruppe i den sveitsiske banken UBS, der State of Singapore er tredje størst(Singapore er største enkeltstående eier), skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Fylte nylig nitti år

Boliden, som fylte nitti år i desember  og spilte en viktig rolle for Tyskland og England under andre verdenskrig. I løpet av de 90 årene har gruveselskapet bygget opp en ledende posisjon innen leting, gruvedrift, fresing, smelteverk og gjenvinning.

– Vår kompetanse og ledende posisjon i bransjen innebærer et spesielt ansvar der Boliden streber etter å være et godt eksempel når det gjelder å kombinere høy avkastning med høy sikkerhet og lav miljøbelastning, sa administrerende direktør Evrell i samband med feiringen.

Direktør for Investor Relations, Sophie Arneius er forespurt om det norske oljefondet ønsker et styremedlem i   Boliden AB på vegne av NBIM/BlackRock(Foto:Boliden)
Direktør for Investor Relations, Sophie Arneius er forespurt om det norske oljefondet ønsker et styremedlem i Boliden AB på vegne av NBIM/BlackRock(Foto:Boliden)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*