Utenriksminister Espen Barth Eide fotografert av Cesilie Stuedal.

Resolusjonen fastslår at Palestina oppfyller alle krav for å tas opp som medlem av FN, og oppfordrer Sikkerhetsrådet til å godkjenne Palestinas medlemskap. I påvente av slikt medlemskap fastslår resolusjonen, som ble vedtatt med 143 stemmer for, 9 imot og 25 avstående, at Palestina skal få styrket sine rettigheter og status i FN. Norge var medforslagsstiller til resolusjonen.Resolusjonen som understreker palestinernes rett til en uavhengig stat gikk gjennom i FN med stort flertall.

– Vi er svært glade for at resolusjonen ble vedtatt med 143 stemmer. Dette viser at den internasjonale støtten til det palestinske folkets krav om en egen stat blir stadig sterkere, sier utenriksminister Espen Barth Eide.  

Norge var blant 143 land som stemte for resolusjonen.

– Dette er et historisk vedtak gjort i FNs hovedforsamling, sier Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Resolusjonen gir Palestina oppgraderte rettigheter som observatørstat, blant annet kan de delta på linje med andre medlemsland i flere FN-sammenhenger, for eksempel på konferanser som er organisert av Generalforsamlingen. Palestinske representanter vil også kunne velges inn i ulike komitéer i FN. Resolusjonen innebærer imidlertid ikke at Palestina blir fullverdig medlem av FN. Palestina får ikke stemmerett i FNs generalforsamling, og de kan heller ikke stille til valg for å lede Generalforsamlingen eller til Sikkerhetsrådet.  

– Norge har vært tydelige på at vi støtter Palestinas søknad om fullt medlemskap i FN og at den dagen Generalforsamlingen skal stemme over Palestinas medlemskapssøknad, vil Norge stemme ja. Det er svært viktig at resolusjonen fastslår at Palestina oppfyller alle krav for å tas opp som medlem av FN, og at det gis en klar oppfordring til Sikkerhetsrådet om å godkjenne Palestinas medlemskap. Norge støtter fullt opp om palestinernes krav om å tas opp som fullverdig medlem av FN. Det var derfor viktig for Norge å stemme ja og stå som medforslagsstiller til resolusjonen. Vi tror dette vedtaket kan bidra positivt i arbeidet med en politisk løsning på konflikten mellom Israel og Palestina, sier Eide. 

I resolusjonen ber Generalforsamlingen FNs sikkerhetsråd om å vurdere medlemskapssøknaden på nytt. Da Sikkerhetsrådet stemte over Palestinas søknad om FN-medlemskap 18. april stemte 12 av rådets 15 medlemmer for at Palestina burde tas opp som fullverdig medlem. Fordi USA la ned veto, ble søknaden aldri sendt til Generalforsamlingen for behandling. Generalforsamlingen kan kun behandle Palestinas medlemskapssøknad etter en konkret anbefaling fra Sikkerhetsrådet, der ingen land har brukt veto og minst ni medlemmer har stemt for.

– I mer enn sju måneder har krigen i Gaza ført til ufattelige ødeleggelser, lidelser og død. Den har traumatisert befolkningen på begge sider. Den har også tydeliggjort  hvor viktig det er å oppnå en  to-statsløsning der Israel og Palestina eksisterer side om side i fred og sikkerhet. En palestinsk stat er en forutsetning for å realisere to-statsløsningen, i tråd med FNs delingsplan fra 1947. Israelere og palestinerne kan ikke gå tilbake til situasjonen slik den var 6. oktober i fjor, sier utenriksministeren. 

Norge stemte også for da Palestina fikk observatørstatus i FN i 2012.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*