Partileder Jonas Gahr Støre vil gjøre Norge til en IT-spydspiss i verdn( Foto:Arbeiderpartiet)
Partileder Jonas Gahr Støre bruker  sommerferien iSiliconalley(Foto:Arbeiderpartiet)

Ap-leder Jonas Gahr Støre (55) visser hvordan Norge skal hevde seg som teknologinasjon. Han sier at målet er ikke å gjøre Norge til et Silicon Valley, men sier samtidig at Norge allerede beskrives som et foregangsland i digitalisering. Men vi har mye igjen å gjøre, skriver Støre i en pressemelding fra i San Franciso. På eget initiativ har han lagt deler av sommerenfeiren til Silicon Valley, hvor han for tiden er på «studietur» for å spisse sin teknologiske kompetanse, sammen med et knippe medarbeidere.

Lavere skatt

VG setter seg ned med Ap-lederen når han nettopp vært på besøk hos Googles superhemmelige utviklingsavdeling X og prøvekjørt deres selvkjørende bil. Senere venter en lengre seanse hos Tesla. Det hektiske programmet er skreddersydd for å gi innsikt i hvordan teknologi og myndigheter vil påvirke hverandre i fremtiden. Jonas Gahr Støre har også hatt flere møter med norske oppstartsbedrifter i området. De fleste er opptatt av rammevilkårene for gründervirksomhet i Norge. Spesielt opsjonsbeskatningen mener de må forandres. Det er Støre enig i. Her er de konkrete grepene Ap-lederen vil gjøre med teknologipolitikken hvis han kommer til makten i 2017 ifølge en pressemelding:

1. Opsjonsbeskatning

I Silicon Valley er aksjeopsjoner et viktig incentiv for å kapre dyktige ansatte i en oppstartsperiode. Man kan kanskje ikke friste med høy lønn, men med eierandeler i et firma som vokser. I Norge er det kostbart for ansatte å få opsjoner og eierskap. Man skatter av en antatt  verdi før verdier er realisert.

– Vi må se på opsjonsbeskatningen. Hvordan du kan ha lav lønn i starten og heller ta ut mer senere. Altså at du venter litt på den lønnen til du lykkes. Det mener jeg vi må gå inn og se på, og vurdere endringer i regelverket.

2. Flere IKT-studieplasser

Bare 10 prosent av alle som søker it-studier kommer inn fordi det ikke finnes nok studieplasser. Støre vil øke antall studieplasser i IKT på norske universiteter og høyskoler må økes, og det må gjøres gjennom politiske beslutninger. Arbeiderpartiet har foreslått dette på Stortinget.

3.Han vil innføre koding i grunnskolen

Å innføre programmering på barneskoletrinnet er innført i flere land.

– Da vi drev valgkamp i Oslo i fjor var vi involvert i prosjektet «Lær kidsa kode», hvor man ta erfarne teknologer og setter dem til å undervise barn på femteklassetrinn. Dette bør fases inn i grunnskolens opplæring, synes jeg, sier Støre videre. Ungdomsskoleelever på 146 skoler over hele landet vil fra høsten få tilbud om programmering som valgfag, etter tiltak fra regjeringen.
Verden står mitt oppe i en rivende digital utvikling. I Norge sliter vi med å utvikle nye teknologer. Bare 10 prosent av dem som søker på IT-studier kommer inn fordi det ikke finnes studieplasser, ifølge IKT Norge. Samme organisasjon melder av én av fire teknologistillinger vilstå ubesatt i 2030.

– At vi er i en akselerasjon hvor automatisering, roboter og ny teknologi vil ta over arbeidsplasser er det ingen tvil om. Det vil bare øke. Men dette er jo ikke nytt. Helt siden den industrielle revolusjonen har det vært slik, men i sum har det bestandig kommet til flere jobber enn det forsvant, påpeker Støre. Han mener myndighetenes oppgave i utviklingen fremover er å sørge at det legges til rette for at folk kommer i  nye jobber som dekker nye behov.

– De som opplever at de sitter i gamle jobber hvor teknologien endrer seg, skal ikke gå inn i dårlige livsvilkår. Mot valget i 2017 vil vi  lansere en stor kompetansereform som blant annet vil gjøre det lettere for folk å videreutvikle kompetansen sin, og få påfyll slik at man mestrer disse endringene. At unge gründere søker ut av landet synes ikke Støre er negativt.

– De trenger kompetanse og muligheten til å skalere opp selskapet på en måte man ikke kan gjøre i Stockholm, København eller Oslo. De har globale ideer som krever andre forutsetninger. Det tenker jeg er bra.

Avslutter hos Obama

Det hektisk programmet avsluttes Washington DC fredag, med besøk hos president Barack Obamas innovative IT-divisjon 18 F. Her hjelper toppfolk fra Silicon Valley myndighetene med bedre tekniske løsninger. Obama har også en egen teknologisjef ansatt i sin stab i Det hvite hus. Hennes jobb er å sørge for at teknologiske løft samkjøres på tvers av divisjoner og sektorer i myndighetene, og unngå kostbare IKT-flopper slik vi har sett i Norge de senere årene i NAV og Politiet.

– Blir jeg statsminister vil jeg ha høyteknologisk kompetanse mye tettere på meg. Hun som er Obamas teknologirådgiver kommer fra Silicon Valley, og ser på sin innsats i Washington som et samfunnsoppdrag. Vi trenger tilgang på teknologisk innsikt tettere på regjeringens daglige arbeid, skriver Arbeiderpartiet.

President Barrack Obama på besøk i Silicon Valley. Fredag møter han Jonas Gahr Støre i Washington( Foto: US Gov)
President Barrack Obama på besøk i Silicon Valley. Fredag møter han Jonas Gahr Støre i Washington( Foto: US Gov)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*