Konssernsjef Rune Bjerke bekrefter at norsk økonomi fortsatt er solid(Foto:Flickr)
Konssernsjef Rune Bjerke bekrefter at norsk økonomi fortsatt er solid(Foto:Flickr)

DNBs resultat var 20 617 millioner kroner i 2014, en økning på 3 105 millionerfra 2013. Mye av økningen skyldes en positiv utvikling i bankens basisswapper. Økte netto renteinntekter, reduserte kostnader og lave tap på utlån bidro også til resultatveksten. Konsernsjef Rune Bjerke sier at det sterke resultatet gjør at baken kan fortsette å bygge opp egenkapital og bedre soliditeten. Resultatet viser at Norge fortsatt har en sunn økonomi og en positiv utvikling. Det er bra for kundene, eierne, og ansatte og ikke minst for samfunnet, sier konsernsjef Rune Bjerke til Nordens Nyheter.

Aktivt boligmarked

Det gode resultatet kommer som følge av at DNB har opplevd et svært aktivt år sammen med kundene sine. Rentekutt og sterk konkurranse førte til mye aktivitet rundt bolig. I 2014 inngikk banken over 150 000 avtaler om boliglån(inkludert refinansiering) og solgte nesten 23 000 boliger i Norge etter 42 854 gjennomførte boligvisninger.

-Vi merker at det er knallhard konkurranse om hver eneste kunde, og det skjerper oss til å bli bedre. Vi har som mål å være den mest tilgjengelige banken i Norge, og i fjor gjennomførte vi nesten seks millioner kundesamtaler både på telefon, i filial og på chat og Facebook. Det er ny rekord, sier Bjerke.

Satser på gründere

Banken styrket satsingen på oppstartsbedrifter gjennom året og hjalp over 1 600 gründere med å starte for seg selv. Rune Bjerke sier videre at vi trenger nyskaping og innovasjon i Norge. Det er mange av bankens kunder som ønsker å starte egen bedrift. DnB har opprettet en egen avdeling med oppstartsloser, som kan svare på alt man lurer på når man skal starte for seg selv, sier Bjerke videre.

Høyere innskudd

Finansielle resultater for året 2014: Volumvekst og egenkapital Netto rente­inntekter økte med 7,6 prosent fra 2013, blant annet som følge av høyere innskudds- og utlånsvolumer. De friske utlånene økte i gjennom­snitt med 50,8 milliarder kroner og innskuddene med 100,4 milliarder fra 2013. Volumveksten ble forsterket av valutasvingningene mot slutten av året.

Kjernekapitalen øker

DNBs rene kjernekapital økte med 14 milliarder kroner gjennom 2014, og av å sikre fortsatt høyt tempo i oppbyggingen av egenkapital for å nå myndighetenes krav og foreslår derfor et utbytte på 3,80 kroner per aksje, om lag 30 prosent av resultatet.Samlede driftskostnader falt med 5,5 prosent fra 2013. Korrigert for engangseffekter var det en økning i kostnadene på 1,3 prosent, betydelig lavere enn lønnsveksten og et tydelig bevis på at de tiltakene som har vært iverksatt, har hatt god effekt. DNB tar sikte på en flat utvikling i løpende driftskostnader.

Fjerde kvartal noe ned

Fjerde kvartal 2014: Preget av volatilitet DNBs resultat i fjerde kvartal 2014 var 4 965 millioner kroner, en reduksjon på 735 millioner fra fjerde kvartal 2013. Korrigert for basisswapper ble resultatet redusert med 1 696 millioner kroner. Lavere netto andre driftsinntekter og høyere nedskrivninger bidro til å redusere resultatet. Økte utlåns- og innskuddsvolumer og lavere finansieringskostnader var med på å bedre resultatet. Inntektene i fjerde kvartal 2013 var unormalt høye grunnet verdistigning i Nets-aksjene på 705 millioner kroner.
Ingen krise i norsk økonomi

– DNBs siste forventningsbarometer blant norske bedrifter viser at optimismen er mer dempet, men det er for eksempel kun én av ti bedrifter som forventer lavere lønnsomhet i 2015 enn i 2014. Vi vet at oljeinvesteringene vil falle, og den lave oljeprisen vil naturligvis få negative konsekvenser for en del bedrifter. Samtidig bidrar kronefallet til en etterlengtet opptur for store deler av norsk industri og for reiselivsnæringen, og med rekordlave renter og fortsatt høy kjøpekraft vil nordmenn ha råd til både å spare mer og å holde etterspørselen etter varer og tjenester høy, mener Bjerke. – Det er ingen grunn til å bruke K-ordet om norsk økonomi, avslutter Rune Bjerke.

Nøkkeltall fra regnskapet

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2014 (2013-tall i parentes):

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,0 milliarder kroner (6,8)
Resultatet var 5,0 milliarder kroner (5,7)
Resultat per aksje ble 3,05 kroner (3,50)
Egenkapitalavkastningen ble 12,6 prosent(16,3)
Ordinær kostnadsgrad var 42,2 prosent (40,4)
Finansielle nøkkeltall for året 2014:
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 28,7 milliarder kroner (24,7)
Resultatet var 20,6 milliarder kroner (17,5)
Ren kjernekapitaldekning ble 12,7 prosent (11,8)
Resultat per aksje ble 12,67 kroner (10,75)
Ordinær kostnadsgrad var 41,9 prosent (45,7)
Foreslått utbytte er 3,80 kroner per aksje (2,70)Sammenlignbare tall for 2013 i parentes.

rune bjerke flickr

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*