Statsminister Erna Solsberg(Foto: FN)

Ettersom valget til FNs sikkerhetsråd finner sted under denne generalforsamlingen, er den viktigste målsettingen for Norges delegasjon i år å sikre tilstrekkelig støtte blant FNs medlemsland for Norges kandidatur for perioden 2021–22. Valget finner sted i juni 2020. Norge konkurrerer med Canada og Irland om to plasser for Vestgruppen. Det vil være 20 år siden Norge sist var medlem av Sikkerhetsrådet, skriver regjeringen på sine nettsider.

Ledes av Erna Solberg

Den 74. sesjonen av FNs generalforsamling åpner 17. september 2019 i FNs hovedkvarter i New York med innsettelse av ny president, Tijjani Muhammad-Bande, fra Nigeria. Under høynivåuken, i forbindelse med generalforsamlingens hoveddebatt 23.–27. september, møtes stats- og regjeringssjefer og andre ledere fra alle verdens land. Norges delegasjon ledes av statsminister Erna Solberg. Den norske delegasjonen deltar i generaldebatten, på toppmøter og på sidearrangementer. Det gjennomføres også en rekke samtaler med land og organisasjoner.

Seks underkomiteer

Den 74. sesjonen varer frem til september 2020. Forhandlingene i Generalforsamlingen og seks underkomiteer foregår gjennom hele sesjonen og dekkes av Norges faste delegasjon til FN i New York sammen med representanter fra Utenriksdepartementet og fagdepartementene. Observatører fra Stortinget og norsk sivilt samfunn deltar også. I tillegg til denne hovedinstruksen utformes egne arbeidsinstrukser med detaljerte prioriteringer og mål for forhandlingene i de enkelte underkomiteer.

Bærekraftige mål

Agenda 2030, med 17 bærekraftsmål for realisering av denne ambisiøse erklæringen, ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Agenda 2030 er et globalt veikart for en bærekraftig utvikling til beste for alle. Den er forankret i de universelle menneskerettighetene, og forplikter statene til ikke å utelate noen. Dette betyr at utvikling for sårbare og marginaliserte mennesker må stå sentralt.

Agenda 2030

Norge er en stor og viktig partner for FN og utviklingslandene i arbeidet med å gjennomføre Agenda 2030. FNs generalsekretær har gitt statsminister Erna Solberg en ledende internasjonal pådriverrolle for bærekraftsmålene. Norge følger opp med finansielle bidrag til FNs fond, programmer og særorganisasjoner, gjennom kjernebidrag til utviklingsbankenes fond for de fattigste landene, og gjennom bilateralt samarbeid. Norge vil også bidra til den helhetlige oppfølgingen av Agenda 2030 og bærekraftsmålene i kraft av vårt presidentskap i Ecosoc 2019-2020.

Rammer de sårbare

Internasjonalt samarbeid har resultert i FNs klimakonvensjon fra 1992, Paris-avtalen fra 2015 og Agenda 2030. Dette rammeverket må Norge utnytte best mulig. Klimaendringene rammer de mest sårbare hardest og kan føre til at arbeidet for fattigdomsbekjempelse undergraves.

Klimaminister Ola Elvestduen(Foto:Regjeringen>)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*