ESA-president Bente Angell-Hansen sammen med Franz J. Morgenbesser(Foto: ESA Agency)

Hele 250 000 nordmenn spilte hos utenlandske spillselskap i 2018 med et samlet tap på mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, viser estimat fra det norske Lotteritilsynet. Markedet for den type spill som de utenlandske spillselskapene er ifølge regjeringens snslag på 3,9 milliarder kroner, og de utenlandske pengespillselskapene står for ca. 60 prosent av omsetningen, skriver Nordens Nyheter. Kommunikasjonssjef Øystein Solvang i ESA i Bryssel sier at hovedoppgaven er å sikre solid håndheving av EØS-avtalen i bl.a. Norge.

Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til og fra utenlandske pengespillaktører uten tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Forbudet gjelder både innskudd fra spillere, som ofte skjer via kredittkort, og utbetaling av gevinst, som ofte skjer til spillerens bankkonto. Målet med tiltaket er å redusere ulovlige pengespill i Norge, for å beskytte spillerne. Dette slår Lotteri og Stiftelsestilsynet fast på sine nettsider.

Har lisens andre steder

Mange av nettspillselskapene som retter seg mot Norge har lisens i et annet EU- eller EØS-land. Flere av nettspillselskapene påberoper seg dermed at de kan tilby sine spill lovlig til borgerene i andre EU-eller EØS-land. Pengespilltjenester er ikke harmonisert innenfor dette området. En tjenesteleverandør som er etablert i et EØS-land har altså ikke noe rettskrav på å kunne tilby sine pengespilltjenester uhindret i ethvert annet EØS-land. Men ifølge EU eller EØS har han/hun/hen fri etableringsrett i EU-EØS-området. Rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen gir imidlertid medlemslandene en vid skjønnsmargin til å fastsette egne reguleringer på pengespillområdet. Den norske pengespillloven og praktiseringen av den, er ifølge regjeringen i samsvar med EØS-retten.

Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill, mens Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill. Kulturdepartementet og kulturminister Trine Skei Grande har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS.for tiden. Stortingsmeldingen «Meld. St. 12 (2016-2017) Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» ble lagt frem 16. desember 2016. .

Journalist Harald Pettersens rapport fra 2006(Foto: Nptander)

Sikre ansvarlige former

Det overordnede målet med reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former, for å begrense uheldig spilleadferd. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at lotterier og pengespill kan være en inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur. Dette målet er nedfelt. Det skrev regjeringen om pengespillpolitikken i januar 2019

Nordens Nyheter i Oslo, skriver en ny redaksjonell artikkel om Norges forhold til EU`s pengespillpolitikk. Hva planlegger ESA med hensyn til pengespill og lovlighet over grensene i EØS?

-Når det gjelder spørsmålene om pengespill, har vi de senere årene mottatt en håndfull klager på dette feltet som vi for tiden vurderer. Vi har ingen syn på fremtiden for pengespill i Norge eller andre steder. Vår oppgave er å sikre solid håndheving av EØS-avtalen, som tillater pengespill samtidig den som gir statene skjønn til å begrense spillvirksomhet på en rettferdiggjort og forholdsmessig måte i samsvar med EØS-retten, sier kommunikasjonssjef Øystein Solvang i ESA i Bryssel.

-Noen av spørsmålene du stiller er knyttet til forhold som faller utenfor ESAs mandat, slik som norsk grunnlov og strafferett og vurderinger av den rettslige situasjonen i en EU-medlemstat, som Sverige. ESAs rolle er å sikre korrekt gjennomføring og praktisering av EØS-rett i Norge, Island og Liechtenstein, sier Solvang til slutt.

Øker preset på Norge

Eftas overvåkningsorgan, Esa, tar Norge til Efta-domstolen fordi Norge krever at ledelse og styremedlemmer i selskaper må være både statsborger og innbygger av et EØS-land, ifølge en pressemelding onsdag.

Lotteritilsynet skriver på sine nettsoder i desember 2019 at en tjenesteleverandør etablert i et EØS-land, ikke noe rettskrav på å kunne tilby sine pengespilltjenester uhindret i ethvert annet EØS-land. Rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen gir medlemslandene en vid skjønnsmargin til å fastsette egne reguleringer på pengespillområdet. Den norske pengespillloven og praktiseringen av den, er i samsvar med EØS-retten, skriver den norske regjeringen.

Flere saker på gang. ESA saksøker Norge fordi man krever at ledelse og styremedlemmer må være statborgere av et EØS-land ESA mener kravene er i strid med EØS-reeglene om etablerigsfrihet.

– Vi er nettopp blitt kjent med Esas vedtak og vil gå nærmere inn i dette. Vi tar overholdelse av EØS-avtalen på alvor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ifølge E 24.

Kommunikasjonssjef Øystein Solvang i ESA skriver i en epost at ESA har åpnet denne saken på eget initiativ. Nordens Nyheter tolker dette som at ESA legger alt større press på Norge på flere områder.

  • Formålet var å se nærmere på de norske kravene til bosted og nasjonalitet hva gjelder selskaper som vil etablere seg i Norge. Vi har ikke mottatt klager knyttet til denne saken. Vi mener at kravene begrenser etableringsfriheten under EØS-avtalen og har derfor besluttet å ta Norge til EFTA-domstolen, skriver Solvang. Norge må følge EU

Norske myndigheter oppmoder alle som spiller på utenlandske nettspill om å være forsiktige. For det første fører ikke Lotteritilsynet kontroll med utenlandske spillselskap, og vi kontrollerer heller ikke om spillere får utbetalt gevinstene sine. Dessuten kan vi ikke gå god for at spillene som blir tilbudt er forsvarlige pengespill.

Med sin nettspillpolitikk ønsker styresmaktene å sikre offentlig kontroll med ansvarlige pengespill i regi av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Ei slik kanalisering av pengespillmarkedet, med god offentlig kontroll av pengespill, motvirker både kriminalitet og spilleavhengighet. Dermed har den norske staten monopol eller et slags oligopol i forhold til ulike spillemuligheter

På utenlandske nettspill kan du å måtte betale skatt for gevinster over en viss størrelse, og for gevinster i pengespill som ikke blir tilbudt her i landet. Gevinster fra utenlandske nettspillselskap blir regulerte av den norske skattelovens § 5–50 om tilfeldig inntekt . I 2006 skrev altså Harald Pettersen pamfletten « Spillet om spillet» utgitt av Nordens Nyheter. Han sier at innspillet om pengespill fra 2006, er aktuelt igjen omkring det sosm skjer i ESA. Han håper med dette at det skal komme en etisk debatt om spill og pengespill. Utfallet av rettssaken i Luxembourg gikk ikke i Norges favør og nå presses monopolaktørene her til lands påny, sier Pettersen.

Den norske regjeringens mål er nedfelt i pengespilloven, og tilsvarende formålsbestemmelser finnes i lotteriloven og i forskrift om totalisatorspill.

Etter tusenårsskiftet har det vokst frem et stort uregulert marked av utenlandske pengespill som kasino, poker oddspill og bingo på nettet. De utenlandske spillselskapene har ikke tillatelse til å tilby eller markedsføre disse spillene i Norge, men det er ikke ulovlig for  nordmenn å spille hos selskapene. De siste årene har det vært en massiv vekst i markedsføringen av pengespill fra utenlandske pengespillselskap i Norge, skriver Lotteritilsynet. Det norske spillemonopolet forvaltes av Kulturdepartementet i Oslo. Det gravejournalistiske arbeidet i denne artikkelen er utarbeidet av journalistene Harald Pettersen og Nils Petter Tanderø. Redigeringen er foretatt av co-editor Nils Petter Tanderø i Nordens Nyheter.

Kulturminister Trine SKei-Grande fotografert av Trine Lindseth.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*