Personvernombud Marius Pellerud i Sparebank 1 Forsikring sier at forlk er dedd for å dele persondata(Foto: Mynewsdesk)

Sju av ti nordmenn er bekymret for å oppgi persondata til bedrifter og organisasjoner. Det de frykter mest, er at data skal komme på avveie eller bli brukt mot dem. Mens 67 prosent av nordmenn sier de er bekymret for å oppgi persondata til kommersielle aktører. De som er mest bekymret er de som bor i Akershus, mens de som er minst bekymrey er folk fra Oppland og Rogaland, viser en fersk undersøkelse Respons analyse har gjort for SpareBank 1.

Personvernombud Marius Pellerud i Sparebank 1 sier til Nordens Nyheter at det er naturlig at folk synes det er ubehagelig å dele informasjon. Vi tar personvern og datasikkerhet seriøst og våre kunder skal være trygge på at vi ikke samler mer data enn nødvendig,

Tillitt til forsikring

Forsikringsselskaper har derimot mye høyere tillitt. Det er bare 22 prosent som kvier seg for å dele dataene med et forsikringsselskap.Pellerud sier videre at denne tilliten vil bli utfordret i smart bilforsikring og tilsvarende forsikringer. Tilliten vi har i dag må vi sikre at vi har også i framtiden. Smarte bilforsikringer treffer det norske markedet for fullt denne våren. SpareBank 1 har utviklet en løsning som samler inn informasjon om bilens kjøring, men ikke om hvor du eller bilen er eller har vært, eller hvem som har kjørt bilen.

Ny smart forsikring

Undersøkelsen viser at nordmenn er komfortable med å dele informasjon om hvor langt vi kjører, fart og akselerasjon, når på døgnet vi kjører og bilens helsetilstand, men skeptiske til å dele informasjon om hvor vi kjører. Pellerud understreker at å hente inn data om kundene er en forutsetning for smartforsikringer. Kunden må dele informasjon om hvordan de kjører, hvordan de sikrer husene og tingene sine eller hvordan de lever. Noen kan oppleve dette som ubehagelig eller krenkende og det må vi ta på alvor.

Datatilsynet, som har tildelt konsesjon til SpareBank 1 sin smart forsikring, fremhever at bank- og forsikringsselskapet har en personvernvennlig tilnærming i sin løsning. Det påpekes blant annet at det ikke samles inn posisjonsdata ved kjøring og at det er innført slettefrister der man lar det være opp til den enkelte kunde om han eller hun ønsker at dataene skal være i behold lengre.

Bruker ikke data

– Kundene våre skal vite at dataene blir behandlet trygt og ikke vil bli brukt mot dem. Vi vil for eksempel aldri bruke data om din kjøring i et eventuelt forsikringsoppgjør, sier Pelllerud,som legger til at smartforsikring hos SpareBank 1 er valgfritt.

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet, med sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær, skriver Mynewsadesk.

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Pingback: Hvordan du bevarer tryggheten ved hjelp av internettbaserte finansprogrammer • Nordic News

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*