Adm.direktør Siv Hellegjerde-Martinsen i Intrum(Foto: Mynewsdesk/Intrum)

Nordmenn har i større grad enn resten av Europa tro på at de økonomiske effektene av koronapandemien snart er over. Hele 40 prosent av nordmenn tror pandemien ikke vil ha noen innvirkning på økonomien deres om ett år. Bare 28 prosent av europeerne forventer det samme.

Inkassoselskapet Intrums årlige undersøkelse «The European Consumer Payment Report» er gjennomført I 24 europeiske land, deriblant Norge. Konklusjonen er at pandemien kaster mørke skygger over den økonomiske helsetilstanden til europeerne.

– Krisen har ført til et mer polarisert Europa. Vi ser at land og ulike deler av befolkningen i landene rammes veldig forskjellig. Lavinntektshusholdninger og land som er avhengig av turisme og reiseliv har fått den største smellen, i form av det kraftigste fallet i inntekter. På samme tid har både husholdninger og bedrifter økt sparingen gjennom pandemien. Bankinnskudd har økt med over 2000 milliarder euro, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør for Skandinavia i Intrum, Europas ledende inkassoselskap.

Unge og folk i Øst-Europa er påvirket mest

37 prosent av europeerne sier at de er fattigere nå enn de var før koronakrisen oppstod i starten av 2020. Hele 44 prosent av østeuropeerne og 43 prosent av søreuropeerne sier det samme. I Nord-Europa sier bare 31 prosent det samme. Tallet for Norge er 38 prosent, og andelen som sier at de har en bedre økonomi nå enn før pandemien er større i Norge enn i resten av Europa. 13 prosent av nordmennene som er spurt i undersøkelsen sier at de har mer til overs nå, mens bare 10 av europeerne sier det samme.

– Dette bekrefter tall vi tidligere har sett der inntektsforskjellene blant nordmenn har økt under pandemien. Årsaken er at en god del nordmenn har spart penger ved mindre bruk på transport og restaurantliv. Det sier fire av ti nordmenn i denne undersøkelsen. Tre av ti sier de har tjent på å eie bolig, på aksjer og fond. På den andre siden er det mange nordmenn som har vært permittert og fått svekket sin inntekt under pandemien, sier Hjellegjerde Martinsen.

I Europa har den yngste generasjonen fått føle pandemien mest på lommeboka, fire av ti i Generasjon Z sier at de har dårligere økonomi i dag enn før pandemien, mens bare 30 prosent av Baby Boomers sier det samme.


Frykter inflasjonen

Av farer som kan true på den økonomiske himmelen, er det inflasjonsspøkelset som skremmer flest. Hele 69 prosent av europeiske forbrukere er bekymret for at økende priser og en galopperende prisstigning vil få negative følger for deres sparepenger, for gjeldsbelastning og privatøkonomien generelt. I Sør-Europa er frykten størst, her svarer så mange som 79 prosent at de frykter for prisstigningen, mens 76 prosent av Øst-europeerne sier det samme. Norge skiller seg kraftig ut, for bare 52 prosent av nordmennene tror økt inflasjon vil forverre deres økonomiske situasjon.

Om The European Consumer Payment Report 2021

Rapporten gir innsikt i europeernes hverdagsliv, hva de bruker penger på og i hvilken grad de er i stand til å styre sin privatøkonomi fra måned til måned. Rapporten er basert på en ekstern spørreundersøkelse som er gjennomført av Longitude i 24 land i Europa. Totalt har 24.012 forbrukere svart på spørsmålene i undersøkelsen, som er gjennomført mellom 21. juli og 26. august 2021

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*