Ola Elvestuen undertecknar nytt nordiskt avtal om miljö(Foto: Nordiska Rådet)

Stockholm 30 oktober 2019. Idag har miljöministrarna i Finland, Norge och Sverige kommit överens om ett nära samarbete för att öka kunskapen om vår biologiska mångfald. Målet är att fler nya arter upptäcks, att förbättra kunskapen om hur de mår och att det hjälper oss förhindra förlust av arter i våra länder, skriver Nordiska Rådet.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Finlands miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och Norges klimat- och miljöminister Ola Elvestuen undertecknade idag överenskommelsen om samarbete om biologisk mångfald i samband med det nordiska miljöministermötet och Nordiska rådets session i Stockholm.

− Planetens arter dör 10 000 gånger snabbare än naturligt på grund av mänsklig påverkan. Även i Norden sker det i en alarmerande takt. För att kunna förhindra den utvecklingen behöver vi arbeta snabbare och få bättre kunskap så att vi kan sätta in rätt åtgärder i tid. Om vi samarbetar mellan nordiska länder och låter medborgarna delta kan vi använda respektive lands resurser mycket mer effektivt, vilket är nödvändigt och smart, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

De svenska och norska miljöministrarna tecknade en överenskommelse om samarbete om biologisk mångfald för 10 år sedan. Det har stärkt arbetet med att samla kunskap om arterna i de bägge länderna. ArtDatabanken i Sverige och Artsdatabanken i Norge har varit noder för samarbetet som hittills lett till att 3000 nya arter har hittats i varje land.  Utav dessa är 2000 arter nya upptäckter för världen. 80% av de nya upptäckterna utgörs av insekter och de övriga inkluderar bland annat alger, mossor och svampar.

− Jag välkomnar att samarbetet utökas med Finland. De har en gedigen kunskap om arter och en lång erfarenhet av forskning och inventering. Vi har mycket att vinna på att samarbeta då vår flora och fauna också liknar varandra, säger Isabella Lövin.

Statsministrarna Erna Solberg och Stefan Løfven under Nordiska Rådets möte i Stockholm(Foto: Nordisk Ministerråd)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*