De institusjonelle investorene går fra å være nettokjøpere til nettoselgere i det nordiske eiendomsmarkedet. Det skyldes blant annet økt interesse for eiendomsinvesteringer utenlands, større prosjektporteføljer og at eiendomsallokeringen har blitt for høy hos enkelte av institusjonene, ifølge den ferske rapporten Pangea Insititutional Outlook fra Pangea Property Partners.

Pangea Institutional Outlook er en rapport som kartlegger eiendomsbesittelsen hos de 160 største nordiske institusjonene og deres investeringsstrategier de neste tolv månedene.

– De svenske institusjonene har gradvis økt sin allokering til fast eiendom, mens institusjonene i Finland og Danmark har gått i motsatt retning og redusert allokeringen, selv om det finnes individuelle unntak. I Sverige skyldes økningen både stigende boligpriser og betydelige investeringer, fortsetter Mikael Söderlundh.

De nordiske institusjonene rangerer fortsatt eiendom som en av de mest attraktive aktivaklassene, men konkurransen fra eksempelvis statsobligasjoner har økt. Også alternative investeringer som hedgefond og infrastruktur rangeres høyt, ifølge rapporten.

Ser man Norden under ett, er det offentlige bygg som vurderes som det mest attraktive eiendomssegmentet akkurat nå, etterfulgt av kontor, bolig og logistikk. Flere og flere institusjoner er også interessert i eiendommer i utlandet. I Norge blir kontor vurdert som det mest attraktive segmentet å investere i.

– At nordiske institusjoner går fra nettokjøpere til -selgere skyldes blant annet at eiendom, i sammenligning med andre aktivaklasser, har overprestert i mange år. Store investeringer i eiendom, direkte og indirekte, kombinert med verdivekst har økt eiendom sin del av samlet kapital under forvaltning. Institusjonene nærmer seg derfor sine langsiktige mål for hvor stor prosentandel eiendom skal utgjøre av investeringsporteføljer, sier Bård Bjølgerud CEO og partner i Pangea.

Det er først og fremst de store institusjonene som ser til utlandet, og aller høyest på listen er investeringer i USA og Asia. Europa utenom Norden har derimot blitt mindre attraktivt, ifølge rapporten. Pangea Partners ble startet som et samarbeid mellom Lundberg & Partners i Stockholm og SEB Enskilda i Oslo. SEB står for Skandinaviska Enskilda Banken og bygger på Wallenbergs Stockholm Enskilda Bank. skriver Nordens Nyheter.

Her kan du laste ned hele rapporten

Mekael Søderlundh, Head of Research and Marketing i Pangea(Photograferi: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*