Konsernsjef Øystein Moan får nordiske eiere(Foto:Cision)
Konsernsjef Øystein Moan får nordiske eiere(Foto:Cision)

 

Nordiske institusjonelle investorer går inn som deleiere i Visma sammen med investeringsselskap og ledelsen i selskapet. Visma Group Holdings (Visma), Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester for økonomi og administrasjon, skriver i en pressemelding at aksjepostene i selskapet, som verdsettes til NOK 21 milliarder, spres på flere eiere. Tre majoritetseiere – Kohlberg Kravis Roberts (KKR), HgCapital og Cinven, har nå lik eierandel i selskapet, skriver Nordic News..

I tillegge til Cinven, går de nordiske institusjonelle investorene Ilmarinen, Finlands ledende pensjonsforsikringsselskap, og Storebrand, Norges ledende livsforsikring- og pensjonssparingsselskap, inn som nye eiere. 200 ledere i Visma eier den resterende delen av selskapet.KKR, som tidligere hadde den største eierandelen i Visma, selger seg ned fra 76% til 31,3%. HgCapital, som nå har 16% av aksjene, selger ut, men reinvesterer gjennom et nytt fond som får 31,3% av aksjene i Visma. HgCapital og KKR deler derved majoritetsandelen med Cinven, som også vil besitte en aksjepost på 31,3%.
Ledelsen i Visma vil eie 6% av aksjene, mens flere norske institusjonelle investorer co-investerer med PE investorene.

Uendret lederskap

Transaksjonen fører ikke til endringer i Vismas ledelser eller selskapets strategi. De nye eierne ønsker å utvikle Visma i overenstemmelse med den eksisterende strategien og fortsette den sterke veksten i selskapet. Produkter og tjenester av høy kvalitet, god kundeservice og innovasjon innen utvikling av skytjenester, vil fortsatt være kjernen i Vismas strategi.

Øystein Moan, CEO i Visma sier til Nordic News at Selskapet er en nordisk suksesshistorie.

-Vi har opparbeidet en solid merittliste når det gjelder omsetning og resultat, støttet av produktutvikling
og innovasjon innenfor skybaserte forretningsløsninger samt e-løsninger for offentlig sektor. Denne reisen hadde ikke vært mulig uten støtte fra aksjonærene. Jeg er overbevist om at en kombinasjon av private equity investorer, ledende institusjonelle investorer og Vismas ledelse gjør det mulig for oss å nå våre ambisjoner. Den økte innflytelsen fra de nordiske institusjonelle investorene gleder meg, dette gjenspeiler vår posisjon og betydning i markedet.»

Plattform for vekst

Nic Humphries, Managing Partner og Head of TMT i HgCapital sier følgende til Nordic News:

-«HgCapital har vært partner for Visma de siste åtte årene og selskepet er i høyeste grad et godt eksempel på hvordan vårt investeringsfokus i selskaper med forutsigbar omsetning og høyt nivå på immaterielle rettigheter gir en plattform  for vekst som med god margin overgår BNP. Vi er glade for å kunne støtte ledelsen i deres arbeid fremover.»Henrik Kraft, Partner, head of the European technology and telecommunications team og head of Nordic operations i KKR sier «Kort sagt, Øystein Moan og hans team skaper en nordisk mester, og vi er stolteav å være med på denne reisen, ved å støtte teamet og selskapet på alle mulige måter gjennom vårt globale nettverk og ekspertise innenfor teknologi.»

David Barker, Partner and Head of the TMT team at Cinven ser på Visma er et fremragende selskap, ledet av et førsteklasses lederteam.

-Vi er glade for få muligheten til å investere i selskapet og vil være fokusert på å støtte selskapets vekst gjennom vår solide erfaring innenfor teknologirelaterte og nordiske investeringer.»

Tett samarbeid

Siden Visma ble privateid i 2006, har ledelsen jobbet tett med hovedeieren HgCapital og senere KKR for å vokse både organisk og gjennom oppkjøp. I denne perioden har Visma opplevd imponerende vekst gjennom kontinuerlig investering i kompetanse, forskning og utvikling. Mer enn 75 oppkjøp er gjennomført og omsetningen økte fra NOK 2 306 millioner i 2006 til NOK 6 452 millioner i 2013, som gir en årlig vekst på 16%. EBITDA økte fra NOK 305 millioner i 2006 til NOK 1 325 millioner i 2013, som gir en årlig vekst på 23%. Videre har antall ansatte økt fra 2512 til 5648 i løpet av denne perioden med kraftig vekst.ABG Sundal Collier, Morgan Stanley, Schjødt, Simpson Thatcher og White and Case bistod HgCapital, KKR og ledelsen i Visma har deltatt i denne prosessen, skriver Nordic News.

Craig Donaldson jobber med strategi i HgCapital(Foto:HgCapital
Craig Donaldson jobber med strategi i HgCapital(Foto:HgCapital

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*