Daniele Noouy er leder i ESB`s råd av Super Advisors( Foto: Flickr/Cision)
Daniele Noouy er leder i ESB`s råd av Super Advisors( Foto: Flickr/Cision)

Det europeiske banktilsynet (EBA) offentliggjorde søndag resultatet av sin stresstest av banker i EU. Siden vurderingen juli 2013 har de 30 største bankene i Europa styrket sine balanser med over 200 milliarder euro. Testen bekrefter Nordeas sterke posisjon, siden banken endte godt over de fastsatte terskelverdiene. Ved utgangen av 2013 var Nordeas kjernekapitaldekning (tier 1) i henhold til de nye kapitalreglene (CET1%) på 13,9 prosent. Nordeas rene kjernekapitaldekning vil ved utgangen av 2016 på 12,0 prosent (11,8 prosent i 2015) som er over terskelen på 5,5 prosent som EBA har satt. Den europeiske sentralbanken (ESB) offentliggjorde i helgen en omfattende gransking av kvaliteten på eiendeler og stresstest av banker i euroområdet, som inkluderer Nordeas finske datterselskap, (Nordea Bank Finland Abp). Resultatene bekrefter Nordea Bank Finlands sterke posisjon med en ren kjernekapitaldekning på 10,4 prosent ved utgangen av stresstestperioden.

Grundig studie

Den europeiske sentralbanken (ESB) kunngjorde resultatene av en studie av de 130 største bankene i euroområdet per 31 desember 2013. Vitor Constâncio, ESB visepresident sa at undersøkelse av de store bankenes posisjoner har forsterket tilliten til banksektoren. Problemer og risiko er identifisert og det kreves raske utbedringer. Dermed gjøres bankene mer spenstige og robuste Dette bør legge til rette for økte utlån i Europa og bidra til økonomisk vekst.

Bedre enn fryktet

Undersøkelsen avdekket mangler i balansen på på € 25 milliarder kroner i 25 banker. Tolv av de 25 bankene har allerede har dekket sine kapitalunderskudd ved å øke sin kapital med EUR 15 milliarder i 2014. Bankene vil ha ni måneder på seg for å dekke kapitalunderskudd. AQR avdekket at bankene misligholdte engasjementer økte med € 136 milliarder til totalt av 879 milliarder euro. En ny orst-case scenario viser at kravet til bankenes soliditet kan reduseres med banks soliditet, reduseres med ca € 263 milliarder . Dette reduserer CET-kravet med fire prosentpoeng fra 12,4% til 8,3%.

Større åpenhet

-Denne vurderingen er første skritt i riktig retning. Det kreves god innsats og betydelige ressurser av alle involverte parter, inkludert de nasjonale myndighetene i euroområdet og ESB. Denne undersøkelsen styrker åpenheten i banksektoren, og viser hvilke områder av bankene og systemet som må forbedres, sier lederen i Board of Supervisors i ESB Danièle Nouy. Den samlede vurderingen ga oss muligheten til å sammenligne banker uavhengig av grenser og forretningsmodeller, og resultatene gir oss kunnskap og erfaring som vi kan dra nytte av i fremtiden håndhevingstiltak , heter det i en melding fra den europeiske sentralbanken ESB. De 130 bankene i undersøkelsen hadde eiendeler på 22 billioner dollar, tilsvarende 82% av totale bankkapitalen i eurosonen.

 http://www.ecb.europa.eu

 

Sentralbanksjef Mario Draghi i ESB er fornøyd med stresstesten av de europeiske bankene(Foto:Banca d`Italia)
Sentralbanksjef Mario Draghi i ESB er fornøyd med stresstesten av de europeiske bankene(Foto:Banca d`Italia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*