Nordisk utvalg vil storsatse på bedre togforbindelse mellom Norge og Sverige(Foto:NSB/SJ)

Dobbeltsporet jernbane mellom Göteborg og Oslo, jernbane på Nordkalotten mellom Finland og Norge, og et nytt nordisk ministerråd for transportspørsmål. Det er noen konkrete forslag i transportsektoren som Nordisk råds vekstutvalg vil satse på. Forslagene inngår i de nordiske trafikksatsingene Utvalget for vekst og utvikling i Norden diskuterte på sitt møte i Tromsø 26. juni. Utvalget vil også at det skal utarbeides en hvitbok med strategier for nordisk transportsamarbeid, og at Norden handler i fellesskap overfor EU når det gjelder TEN-T (Trans European Network-Transportation) for å få nordlige ruter med blant de prioriterte.

Mest integrert

– De nordiske statsministrene har erklært at Norden skal være verdens mest integrerte region. På mange områder er dette allerede tilfellet, men transportsektoren er ikke et sånt område. Det finnes fremdeles et stort og uutnyttet potensial, sier Pyry Niemi, leder for utvalget og medlem i den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd. De nordiske statsministrene har erklært at Norden skal være verdens mest integrerte region. På mange områder er dette allerede tilfellet, men transportsektoren er ikke et sånt område.
Grensekryssende transporter er et viktig spørsmål for vekstutvalget, som understreker at transportsektoren har stor betydning for klimaet, sysselsettingen og veksten i hele Norden. Utvalget beklager at Ministerrådet for transport ble lagt ned i 2005, og mener at det har ført til at Norden i dag mangler et strukturert forum for dialog mellom regjeringene i spørsmål som dreier seg om infrastruktur i et nordisk og grensekryssende perspektiv.

Drøftes i september

Vekstutvalget holder på med å utarbeide et såkalt posisjonspapir der man lister opp de høyest prioriterte transportspørsmålene. Innholdet i papiret ble diskutert på møtet i Tromsø, og meningen er at det skal godkjennes på utvalgets møte i september. På møtet diskuterte utvalget også turisme, og uttrykte stor tilfredshet med at de nordiske næringsministrene på sitt møte i Bergen i mai vedtok økt nordisk samarbeid innenfor turisme, et spørsmål vekstutvalget prioriterer høyt, sier Johan Lindblad i Norden org.

Nordisk utvalg vil satse kollektivt(Foto: Mette Lindqvist)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*