Stora Enso satser på å utvikle nye produkter basert på biomasse . Her ser vi en av fabrikkene som produserer avis- og magasinpapir(Foto: StoraEnso)
Stora Enso satser på å utvikle nye produkter basert på biomasse . Her ser vi en av fabrikkene som produserer avis- og magasinpapir(Foto: StoraEnso)

Stora Enso åpner et innovasjonssenter for biomaterialerog næringsutvikling i Stockholmsområdet andre kvartal 2015. Svensk-finske Stora Enso med Norges Bank på eiersiden, bygge opp forskningsprogrammer, forretningsutvikling og strategisk markedsføring omkring bioprodukter. Informsjonssjef  Hanne Karrinaho i Stora Enso bekrefter overfor Nordens Nyheter at Norges Bank eier over 5 prosent uten å være med i aksjonærregisteret . Hun sier at oljefondets R-aksjer( A-aksjer har stemmerett) fins på en såkalt nominee-konto, slik at selskapet ikke får noen informasjon om dem.

-Den eneste informasjonen vi mottar fra forvalterkonti er kunngjøringene de er pålagt å gjøre gjennom NASDAQ OMX når deres eierskap i Stora Enso stiger over 5% eller går under 5% av aksjekapitalen eller stemmene, sier Karinaho videre. I kunngjøringen fra Norges Bank fra 23. april 2014, bekrefter man at eierandelen er over 5 % i Stora Enso i en såkalt en utlånsaksjetransaksjon der Norges Bank var utlåner. Men Stora Enso kan ikke opplyse om hva norske sentralbanken har .gitt lånet til.

Tredje største eier

-Norges Bank er ikke på vår liste over største eiere , fordi listen bare viser direkte aksjeposter. Listen bygger på aksjonærinformasjon fra Euroclear Finland Oy og Euroclear Sweden AB dele registre, og omfatter bare direkte registrerte driftsenheter, og dermed bestemte beholdninger (som kan være betydelig) holdt i forvalter eller megling kontoer kan ikke inkluderes. Stora Enso bekrefter derfor at aksjonærlisten er ufullstendig(Norges Bank er tredje størst, se listen nedenfor).

Fornybare kilder

Senteret vil identifisere forretningsmuligheter i mht fornybare materialer på markedet og knytte dem til ledende innovasjon og forskningssentre i næringslivet og akademia. Senteret vil være bemannet med Stora Enso-ansatte som jobber i Sverige, Finland og Tyskland. Det vil i første omgang ansette en litt mindre enn 60 personer, og er anslått å ansette rundt 75 personer innen utgangen av året 2015.

Biodrivstoff kommer

-Vi er overbevist om at vår tilgang til biomasse, i kombinasjon med vår kompetanse innen skogbruk over hele verden, vil komme våre kunder i nye, innovative måter i fremtiden. Vårt mål er å utvikle et konkurransedyktig tilbud som betjener kunder i flere bransjer og markeder, mens du legger verdi til våre nåværende cellulose-virksomhet, sier Karl-Henrik Sundström, administrerende direktør i Stora Enso.

-Vi har bedrevet kreativ tenkning og tverrfaglig samhandling ved å samle FoU og forretningsutvikling under ett tak. I tillegg er det viktig å  skape en tett kobling til ledende innovasjons- og forskningssentre på dette sfagområdet – både faglige og forretningsmessig, sier Dr. Antonio Batistini, leder for innovasjon og Strategic Marketing, Stora Enso biomaterialer.Stora Enso øvrige FoU-enheter er ikke berørt av denne endringen, og vil forbli i sine nåværende steder.

Nye biomaterialer

Stora Enso biomaterialenhet er idag leverandør av papirmasse karakterer for å møte kravene fra forskjellige papirprodusenter. Tilbudet omfatter også hygieneprodukter og og oppløsende masse for tekstilindustrien. Stora Enso biomaterialer vil nå finne nye og innovative måter å maksimere verdien fra trevirke, samt annen form for celluloseholdige biomasser. Gjennom innovasjon, er målet å utvikle Stora Enso til et differensiert fornybart biokjemisk selskap som tilbyr nye materialer i eksisterende og nye næringer , sier Ulrika Lilja, konserndirektør

Storas største eiere

Stora Enso største eiere per 30 November 2014:

Kilde:Euroclear Finland Oy and Euroclear Sweden AB. Norges Bank eier mer enn 5% av aksjekapitalen Stora Enso Oyj, og er en ac de fem største eierne i selskapet:. Stora Enso Oyj `s aksjer er delt inn i A og R aksjer. Alle aksjen gir rett til likt utbytte men har forskjellige stemmerett. Hver A-aksjen og de var ti R-aksjene har én stemme på generalforsamlingen (GF). Norges Bank er tredje største eier(Kilde: Aksjonærregister/Nordens Nyheter).

A-aksjer eller R-aksjer) Antall aksjer i prosent/Stemmer
1 Foundation Asset Management(Wallenberg) 10.2                 27.2
2 Solidium Oy(Finske stat)                                        12.3                  25.1
3 Norges Bank(NBIM)                                                  5,0                   –
4 Social Insurance Institution of Finland              3.3                  10.1
5 Varma Mutual Pension Insurance Company   6.5
5 MP-Bolagen i Vetlanda AB, MP Skog AB          1.2                    2.1

Kommunikasjonssjef Ulrika Lilja( Forot:Stora Enso)
Kommunikasjonssjef Ulrika Lilja( Forot:Stora Enso)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*