Careda brransjeorganisasjonen innen regnskap og økonomi i Danmark, besøkte nylig Rune Ale-Hansen Hansen i Norsk Regnskap

– Vi er glade for at Danmark, etter å ha vært observatør i flere år, har sluttet seg til det nordiske samarbeidet. Sammen styrker og løfter vi regnskapsførerne i Norden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskapsbransjen i Norge, Sverige og Finland betjener over 1 million bedriftskunder i de tre landene. Dette betyr for eksempel i Norge at regnskapsbransjen betjener 70 % av virksomheten i privat sektor. Regnskapsføreren er i de fleste tilfeller selskapets betrodde rådgiver.

– Store deler av det nordiske næringslivet setter ut regnskapet til en ekstern regnskapsfører. Regnskapsførerne har et enormt samfunnsansvar – både når det gjelder riktig rapportering til myndighetene og ved å gi forretningskritiske råd til bedriftene. Organisasjonene i NAF fremmer kvalitet og kompetanse blant regnskapsførerne, og gir derved sikkerhet til bedriftene og myndighetene i Norden.

NAF er en sammenslutning av nordiske regnskapsorganisasjoner i Norge, Sverige, Finland, og nå Danmark. Regnskap Norge representerer Norge og den norske regnskapsbransjen, og var initiativtakeren til sammenslutningens siste suksessfulle prosjekt: Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS).

– I 2021 lanserte NAF en ny nordisk bærekraftstandard for små- og mellomstore bedrifter. Vi er stolte av den nye standarden vi har utviklet sammen med nordiske kollegaer. Dette vil bidra til å erstatte «grønnvasking» med reell bærekraftrapportering, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere

Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder. Regnskap Norges over 8 000 medlemmer sitter tett på næringslivet, særlig de små og mellomstore bedriftene (SMB), at vi kjenner virksomhetenes utfordringer godt og hva som er viktig for dem.

Regnskap Norge jobber for næringslivets interesser og driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*