bjorn wahlroos sampo

Styreleder Bjørn Wahlroos i finske UPM, Sampo og Nordea Bank, skal utkonkurrere oljebasert bensin og deisel med biodrivstoff. UPM Fortum og Valmet går sammen om å utvikle og produsere biomassebasert brensel som på sikt kan konkurrere ut oljebaserte produkter.Oljefondet er  største aksjonær i finske UPM Kymmene sammen med J.P. Morgan, som tilsammen har 10,42 prosent som største aksjonær.UPM`s  kunnskap om biodrivstoff spiller en sentral rolle i prosjektet skriver Nordens Nyheter.

Ny nordisk teknologi

 

Fortum,UPM og Valmet har gått sammen om å utvikle en ny , vinnende teknologi som skal produsere avanserte høyverdi cellulose brensel, for bruk i biler, bussser eller lastebiler. Ideen er å utvikle katalytisk pyrolyseteknologi for oppgradering av bioolje og kommersialisere denne oppløsningen.Ifølge flere studierblir  pyrolyse-teknologi sett på som den mest konkurranse vennlige måte å produsere avanserte lignocelluloseholdige biodrivstoff på, og imøtekommer kraav om EU2020 klimagassutslipp reduksjon.

Femårig prosjekt

Det femårige prosjektet kalles LignoCat(lignocellulose brensel ved katalytisk pyrolyse )og er en naturlig videreføring av konsortiets tidligere bio- olje-prosjekt sammen med VTT Technical Research Centre of Finland. Prosjektet tr også sikte på å kommersialisere integrert pyrolyse-teknologi for produksjon av bærekraftig bio- olje for utskifting av fyringsolje ved industrielle bruk. Prosjektet i konsortiet sikter på å utvikle ny teknologi for å produsere høyverdig biodrivstoff for å erstatte fossilt drivstoff for transport, og dermed skape ny virksomhet for konsortiets selskaper .

Utreder ny teknologi

-Vi vil utvikle pyrolyse-teknologi som muliggjør forbedring av bio- olje kvalitet for videreforedling til transport drivstoff. Dette er en forretningsmulighet, noe som vil føre til nye bærekraftige prosesser og produkter. Vi ser et stort potensial i dette prosjektet og ser frem til et fruktbart samarbeid ,sier direktør Jussi Mäntyniemi, for teknologi og R & D i Valmet . Han sier videre at vellykket prosjektgjennomføring vil hjelpe skogsindustrien i investeringsbeslutninger for å starte avansert produksjon av biodrivstoff .

Avansert produsent

-Vårt mål er å bli en betydelig avansert biodrivstoff produsent . I samsvar med vår strategi, vil vi starte produksjonen i Lappeenranta med rå talloljerester som råstoff , og samtidig vi er på utkikk etter måter å produsere biodrivstoff av massivt tre-biomasse. Katalytisk pyrolyse er en av de lovende alternativene vi ser inn i, sier Petri Kukkonen, Vice President i UPM Biodrivstoff. Nye teknologier basert på integrering mulig energieffektiv produksjon av avansert biodrivstoff vil være en måte å maksimere verdien av nordisk biomasse .

Videreføring av prosjekt

-Fortum er ivrige etter å fortsette dette arbeidet mot høyere verdi bio væsker basert på den tidligere vellykket samarbeid med våre FoU- partnere . Dette prosjektet er en videreføring av vår vår første CHP( Combined Heat and Power ) integrert bioolje-investering i Joensuu. Prosjektets omfang åpner muligheten til å utforske nye interessante forretningsmuligheter og til å definere vår rolle i produksjonskjeden av avanserte biodrivstoff , sier Jukka Heiskanen Head of R & D i Fortum Heat virksomhet . Det finske Funding Agency for Teknologi og innovasjon TEKES, spår at dette blir et  nytt bærekraftig produkt på markedet, som vil redusere CO2-utslipp i transport og oppvarmings sektoren, og bidra til å oppnå nasjonale og internasjonale mål for klimagassutslipp. I tillegg til nye jobbmuligheter , vil sluttproduktene ha en positiv innvirkning på den finske og europeiske handelsbalansen for transportdrivtoff på på 10 millioner tonn per år, skriver det statlige finske selskapet Fortum i en pressemelding.

Kim Wahl , norsk styremedlem i UPM
Kim Wahl , norsk styremedlem i UPM

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*