Dansker og svensker leter etter olje på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen (Foto: Maersk)
Dansker og svensker leter etter olje på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen (Foto: Maersk)

Johan Sverdrup-partnerskapet består foruten Statoil består partnerskapet av selskapene Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har utpekt Statoil som operatør for alle faser av feltet. Olje- og gassleverandørselskapet  Aibel sikret seg tirsdag en kontrakt til åtte milliarder kroner på Johan Sverdrup-feltet. Olje og energiminister Tord Lien sier til NTB at Sverdrup-utbyggingen vil sikre mange arbeidsplasser og skape store ringvirkninger på fastlandet framover. Feltets norske, svenske og danske utbyggere vil få et nytt oppsving offshore, skriver Nordens Nyheter.

Åtte milliarder

Finansmannen Johan H. Andresen er fornøyd etter at Aibel varslet mer enn tusenansatte om i januar. Avtalen med Aibel er verdt åtte milliarder kroner og omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av dekket til boreplattformen. Selve ingeniørarbeidet vil foregå i Asker, mens plattformdekket skal bygges ved verftene i Thailand og Haugesund og ved Nymo i Grimstad.Boreplattformen er en av de fire plattformene i det planlagte feltsenteret som skal ståferdig i 2018.

Nordiske selskaper

Aibel har rundt 5.000 ansatte i Norge og internasjonalt. Selskapet beregner å bruke nærmere 6.000 årsverk på det enorme Johan Sverdrup-prosjektet, og installasjonen på feltet er ferdig samme år, opplyser både Aibel og Statoil.Tord Lien sier at det er svært gledelig at enda en stor kontrakt på Sverdrup tildeles en norsk leverandørbedrift. Det viser at norske bedrifter har leveransemodeller som er internasjonalt konkurransedyktig, sier olje og energiministren. Svenskeide Lundin Norway og danske Maersk er de øvrige nordiske partnerne.

– Dette trengte vi nå. Kontrakten viser at både verfts- og leverandørindustrien her til lands fortsatt er konkurransedyktige og at denne bransjen har en lys fremtid. I dag jubler vi spesielt i Haugesund, men alle som er glade i norsk industri og norske arbeidsplasser har grunn til å flagge, sier Høyres Sveinung Stensland til NTB.

Største industriprosjekt

Johan Sverdrup er et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet. Full utbygging anslås å koste 170– 220 milliarder kroner og gi en daglig produksjon på 550.000– 650.000 fat per dag.Statoil anslår at feltet over 50 år vil gi en samlet inntekt på vel ett norsk statsbudsjett, og at første fase vil generere vel 50.000 årsverk. Tord Lien fastslår at Sverdrup-utbyggingen er det største industriprosjektet i Norge i moderne tid. Det vil skape mange, gode arbeidsplasser og gi store inntekter til glede for det norske folk i tiår framover, skriver Nordens Nyheter.

Finansmannen Johan H. Andresen i Ferd fikk en viktig kontrakt gjennom Aibel på Johan Sverdup-feltet( Foto:SEB)
Finansmannen Johan H. Andresen i Ferd fikk en viktig kontrakt gjennom Aibel på Johan Sverdup-feltet( Foto:SEB)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*