Nordic Accountant Federation (NAF) har lansert et nytt verktøy for at små og mellomstore bedrifter lettere skal kunne komme i gang med bærekraftsrapportering. – Mens både EU og norske myndigheter sliter med å etablere rapporteringsløsninger for små- og mellomstore bedrifter, har vi i NAF etablert en standard som er lett å ta i bruk og som sikrer en konkurransedyktig bærekraftig omstilling for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Regnskap Norge og styremedlem i NAF.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør 99 % av norsk næringsliv. Undersøkelser viser at 60 % av klimautslippene i Europa stammer fra SMBene. Det er derfor avgjørende at disse bedriftene får hjelp til å komme i gang med sin bærekraftige omstilling.

– NSRS Entry Level er skreddersydd for små og mellomstore bedrifter. Standarden er utviklet slik at alle – også de aller minste – kan komme i gang med bærekraftsrapportering og sikre en konkurransedyktig bærekraftig omstilling, sier Regnskap Norge-sjefen: – Det eksisterer hundrevis av globale standarder for bærekraftsrapportering, men ingen som er utviklet med tanke på de små og mellomstore bedriftene, eller som har nedskalert standarden effektivt til dette markedet. Det er ikke uten grunn at det er regnskapsførernes bransjeorganisasjoner som står bak standarden. Regnskapsførerne er eksperter på å samle data, bearbeide informasjon, strukturere, kvalitetssikre og rapportere. Samme metode benyttes for bærekraftsrapportering. Forskjellen er kun at det opereres med annen informasjon enn rene regnskapstall.

Bærekraftsrapportering er en reise

– NSRS Entry Level er utviklet for bedrifter som skal rapportere på bærekraft for første gang. Etter to rapporteringsperioder går ferden videre til NSRS Level 1. Slik får de små og mellomstore bedriftene en enkel, brukervennlig steg-for-steg innføring i bærekraftsrapportering, før de smidig veiledes over i stadig mer avansert rapportering, forteller Rune Aale-Hansen: – Etter hvert vil brukerne av standarden øke sin kompetanse innen bærekraft og bærekraftsrapportering. Da er det naturlig at kravene til informasjonen som deles og målene som defineres heves.

– Toget mot et mer klimavennlig samfunn går nå. EU og Norge beveger seg mot et bærekraftig økonomisk system. Store selskaper er allerede forpliktet til å rapportere sitt bærekraftsarbeid. Dette fører til flere krav til leverandørene deres – de små og mellomstore bedriftene. Etter hvert vil også bankenes forventninger og lovverk angående bærekraftsrapportering inkludere alle virksomheter, påpeker Regnskap Norge-direktøren: – For alle som ønsker å være med på reisen mot et klimavennlig næringsliv, er det bare å hoppe på toget.

Fakta:

Den nordiske bransjeorganisasjonen Nordic Accountant Federation (NAF) utvikler og forvalter Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS). NAF består av søsterorganisasjonene Regnskap Norge (Norge), Srf Konsulterna (Sverige), Taloushallintoliitto (Finland) og Cereda (Danmark).

Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder. Regnskap Norges nær 9 000 medlemmer sitter tett på næringslivet, særlig de små og mellomstore bedriftene (SMB). Det gjør at vi kjenner virksomhetenes utfordringer godt og hva som er viktig for dem.

Regnskap Norge jobber for næringslivets interesser og driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foto:– NSRS Entry Level er utviklet slik at alle – også de aller minste – kan komme i gang med bærekraftsrapportering og sikre en konkurransedyktig bærekraftig omstilling, sier Rune Aale-Hansen. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*