For å skape et enhetlig og sterkere varemerke vil Euronics-butikker i Norge skifte navn til ELON fra 1. januar 2019. Samtidig presenteres et nytt nordisk samarbeid, som vil effektivisere alle kjedens innkjøp. Dette gir betydelig effekt på selskapets posisjon på det norske markedet. Euronics danner et innkjøpssamarbeid sammen med svenske ELON Group, islandske Heimilistæki, finske Veikon Kone, danske Hvidt og Frit,som målt i antall butikker er i Norden innen segmentet hjemmeelektronikk.

-ELON/Euronics har en viktig rolle i det norske markedet og er akkurat som oss, veldig fokusert på å hele tiden øke kundeverdien, sier Stefan Lebrot, konsernsjef i ELON Group.(Foto: Elektronikbranchen.se). Han sier at samarbeidet gir ELON/Euronics store stordriftsfordeler, samtidig som de kan fortsette å jobbe enda nærmere det lokale markedet og kundene, slik de har gjort med suksess gjennom flere år, skriver selskapet i en pressemelding

-Med det nye nordiske samarbeidet får vi en vesentlig styrket posisjon med tanke på å oppnå bedre innkjøpsbetingelser. Dette vil komme alle våre kunder til gode”, sier Asle Bjerkebakke i Euronics Norge.(Foto: Asle Bjerkebakke, Euronics, nederst på siden).
Bakgrunnen for navneskiftet er å skape et tydelig varemerke i flere nordiske markeder, som i Norge og Sverige. Et felles navn skaper også kostnadsfordeler som kan komme de norske konsumentene til gode. Fra og med nå vil alle de fem nordiske samarbeidspartnerne kanalisere innkjøpene sine gjennom ELON Group.

Alle samarbeidsavtaler er signert og koordineringen av innkjøpsprosessene er påbegynt, slik at det kan skape umiddelbare effekter for kundene i de respektive markedene. I ELON/Euronics ser vi frem til å presentere alle fordelene for kundene allerede i løpet av 2019.

-Denne typen samarbeid gir oss best mulige forutsetninger for en god fremtidig utvikling, sier Asle Bjerkebakke i Euronics Norge.

Det nordiske samarbeidet innebærer at gruppen kommer til å ha det største forhandlernettet i Norden, bestående av 483 butikker. Disse representeres i Sverige av butikkjeden ELON, i Danmark av Hvidt og Frit, i Island av Heimilistæki, i Finland av Veikon Kone og i Norge av Euronics. Alle samarbeidspartnerne kommer til å gjøre sine innkjøp gjennom ELON Group.

For further information, about the companyt:

Camilla Waldmark
camilla.waldmark@elongroup.se
PR & Communication Manager ELON Group
+46 70 570 11 94

Alse Bjerkebakke
CEO Euronics Norge
Asle@euronics.no
+47 480 62 613

Stefan Lebrot
CEO ELON Group
stefan.lebrot@elongroup.se
+46 10-220 41 46
+46 76 76 263 29

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*