Styreleder jørn Wahlroos i Nordea og  finske Sampo er opptatt avv etikk i store vvirksomheter og har holdt flere foredrag om dette( Foto:Cision)
Styreleder Bjørn Wahlroos i Nordea og finske Sampo er opptatt av etikk i store virksomheter og har holdt flere foredrag om dette  tema( Foto:Cision)

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, har besluttet å gi den svenske  delen av Nordea-konsernet, Nordea Bank AB, en advarsel og  en bot på SEK 50m (EUR5,4m) for mangelfull oppfyllelse av kravene om bekjempelse av hvitvasking. Siden februar 2013 har Finansinspektionen sett på hvordan Nordea i Sverige oppfyller reglene for bekjempelse av hvitvasking og har slått fast at banken har  hatt store mangler på dette området.

Nordea respekterer Finansinspektionens beslutning og erkjenner at det har forekommet mangler i bankens etterlevelse av reglene for bekjempelse av hvitvasking. Siden undersøkelsen startet for to år siden, har Nordea gjennomført en ambisiøs tiltaksplan for å sikre tilfredsstillende styring, risikostyring og kontroll.

Vil øke ressursene

– Vi tar denne beslutningen svært alvorlig. Vi erkjenner at vi innledningsvis undervurderte kompleksiteten i regelverket og hvilke ressurser som var nødvendige for å kunne oppfylle kravene på dette området fullt ut. Vi har imidlertid gjennomført betydelige tiltak siden 2013. Nylig understreket vi den strategiske betydningen av disse spørsmålene ved å utnevne lederen for Group Compliance til medlem av  konsernledelsen. Vi kommer til å fortsette å øke ressursene og tiltakene for å sikre at vi oppfyller disse viktige kravene, sier konsernsjef Christian Clausen til Nordens Nyheter.

Krever opplæring

Tiltaksplanen som ble iverksatt i 2013 for å sikre etterlevelse av reglene for bekjempelse av hvitvasking, omfatter over 500 punkter. Blant disse er for eksempel bedre opplæring av medarbeidere, bedre risikovurderinger og investeringer i bedre systemer for overvåkning av  transaksjoner. I tillegg har Nordea gjennomført betydelige tiltak for å styrke de sentrale compliance-funksjonene som støtter og  kontrollerer det arbeidet som gjøres i virksomheten for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsreglene, opplyser Emma Rheborg,  kommunikasjonssjef i Nordea i Sverige. Hun legger til at Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov  (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet, skriver Nordens Nyheter.

Björn Wahlroos er styreleder i Nordea og Sampo Group og tidligere professor ved det svenske School of Economics i Helsinki. Av historiske tilbakeblikk og kulturelle sammenligninger, prøver han i denne kraften filosofisk essay finne den optimale balansen mellom hierarki, marked og demokrati. Dick Erixon fra Forum Axcess har intervjuet Björn Wahlroos om boka»Markets og demokrati – bryte med flertallstyranni»,  om  hans  erfaringer med å styre  store nordiske  virksomheter.  Oljefondet  har aksjer for NOK  4,8  milliarder kroner i Nordea AB, og eier 1,37 prosent  av selskapet. Norges Banks  oljefond satser 2,6  milliarder kroner i det finske  forsikringsselskapet Sampo Oyj.  Dermed  satser den norske  staten  over sju milliarder  kroner i  de  to selskapene der Bjørn  Wahlroos  er styreformann.

Kommunikasjonssjef EmmaRhenborg iNordeaSverige sier at banken tar kritikken fra det svenske Finanstilsynet alvorlig(Foto: Nordea.com)
Kommunikasjonssjef Emma Rhenborg i NordeaSverige sier til Nordens Nyheter  at banken tar kritikken fra det svenske Finanstilsynet alvorlig(Foto: Nordea.com)

Denne artikkelen har 1 kommentar

 1. Nils Petter Tanderø

  Nordea har mottatt en melding fra Finanstilsynet om at tilsynet har sett nærmere
  på hvordan fondet Nordea Avkastning har vært forvaltet i femårsperioden juni
  2009 til juni 2014. I perioden tilsynet har sett på, har fondet steget med 105 %. Justert for risiko har Nordea Avkastning oppnådd en avkastning på linje med Oslo Børs. På grunn av det lave rentemarkedet og dermed utsikter til lavere
  finansavkastning generelt besluttet Nordea å redusere årlig forvaltningshonorar
  i fondet med 0,5 prosent til 1,5 prosent p.a.. Finanstilsynet påpeker at Nordeas
  initiativ til å redusere forvaltningshonoraret for fondet høsten 2014 gjør at
  «tilsynet etter en konkret og samlet vurdering har kommet frem til at det i
  denne saken ikke fattes vedtak om retting.»

  – Nordea Avkastning er det aksjefondet som ligger nærmest indeks i vårt utvalg
  av norske aksjefond. Likevel tar fondet definitivt aktive investeringsvalg. I et
  lite konsentrert marked som Norge er det slik at de største aksjene på børsen
  også veier mye av indeksen. Avvik fra indeksen må derfor i stor grad gjøres ved
  å kjøpe mer av de små aksjene på børsen. I den femårsperioden tilsynet har
  målt, har små aksjer (representert med SMB-indeksen) steget med 48 prosent,
  samtidig som fondsindeksen ved Oslo Børs har steget med hele 109%. Beslutningen
  om å ikke ha en høyere andel små selskaper i porteføljen har bidratt positivt
  til andelseiernes avkastning i perioden, forteller Petter Hermansen, leder for
  Nordea Fondene i Norge.Nordea Avkastnings aktive andel har per 19.mai 2015 økt til 40 prosent.

  – Vi har tro på at fondet også de neste ti årene vil gi bedre avkastning enn
  Oslo Børs Fondindeks som resultat av gode aksjevalg blant store selskaper og at
  vi nå ser flere spennende investeringsmuligheter i små aksjer, avslutter
  Hermansen.

  Ciseon henviserforøvrig til Unni Strømstad, kommunikasjonssjef i Nordea Norge. Mob: 97753453.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*