Forsvarsminister Ine Søreide Eriksen i debatt med sin britiske kollega Michael Fallon(th) og  forsvarsminister Sven Mikser fra Estland( Foto:Mats Grimsæth/Forsvarets mediesenter)
Forsvarsminister Ine Søreide Eriksen i debatt med sin britiske kollega Michael Fallon(th) og forsvarsminister Sven Mikser fra Estland( Foto:Mats Grimsæth/Forsvarets mediesenter)

Sverige overtar ved nyttår formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) og prioriteringene for det kommende året ble presentert på torsdagens møte i Oslo mellom åtte forsvarsministre fra Norden, Baltikum og Storbritannia. Sverige leder også EU-styrken Nordic Battle Group 2015, der flere av landene på møtet bidrar, inkludert Norge. Den svenske forsvarsministeren redegjorde for status for styrken, og ga klart uttrykk for at det er en ambisjon om at styrken blir brukt. Forsvarsministrene  fulgte også opp NATO-toppmøtet i Wales.

Statsminister Stefan Löfven, forsvarsminister Peter Hultqvist og forsvarssjef Sverker Göranson bekreftet på en pressekonferanse fredag formiddag at en mindre ubåt har krenket svensk territorium. Russlands folkerettslige anektering av Krim som en del av Ukraina har endret sikkerhetssituasjonen i Europa. dette får  følger for Nord-Europa. Vi ser økt russisk militær aktivitet, som overflyvning av svensk og finsk territorium og øvelser i Nord og i Østersjøregionen. En viktig del av våre diskusjoner har vært hvordan vi best kan møte dette. Vi må være tydelige, vise fasthet og bidra til stabilitet i våre nærområder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Statsminister Stefan Løfven sa på en pressekonferanse fredag at Sverige vil slå tilbake krekelser av territoriet med alle midler og at man nå må styrke det svenske forsvaret.

Felles øvelser

– Det er enighet om å videreutvikle øvings- og treningssamarbeidet og dialogen med Sverige og Finland, i tråd med beslutningen om forsterket samarbeid med enkelte partnerland, sier Eriksen Søreide.Et konkret eksempel på det nordiske forsvarssamarbeidet er de ukentlige øvelsene med særlig norske, finske og svenske jagerfly, såkalt cross border training. Under det nordiske ministermøtet ble de enige om at hele luftrommet over landene kan brukes til felles øving og trening.

-Vi har svært gode erfaringer fra den felles treningen med kampfly, og å gjøre det hele nordiske luftrommet tilgjengelig for øving og trening vil kunne bidra til å fordype samarbeidet, sier forsvarsministeren. De nordiske og baltiske landene besluttet å opprette en gripbar styrkepakke som kan støtte kapasitetsbygging i forsvarssektoren i post-konfliktland og andre partnerland med behov for støtte.

– Dette vil være et konkret bidrag til internasjonal fred og sikkerhet på et område hvor landene våre har verdifull erfaring. NATO, EU og FN etterspør stadig slik støtte til bruk i internasjonale krisehåndteringsoperasjoner. Vellykket kapasitetsbygging kan bedre utsiktene for varig stabilitet og sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Kontroll av styrkene

De nordisk-baltiske land ønsker å bidra til demokratisk kontroll over de væpnede styrker, gjennom trening og opplæring og støtte til reform og modernisering av sikkerhetssektoren. Eksempler er forberedelse til deltagelse i internasjonale operasjoner, forsvarlig forvaltning og anti-korrupsjon. Landene vil nå gå i dialog med NATO, EU og FN for å høre hvordan en slik nordisk-baltisk styrkepakke best kan bidra til stabilitet og sikkerhet.

Her er ministrene

På forsvarsmøtet i oslo deltoksStatssekretær Robert Kupiecki (Polen), direktør Arnór Sigurjónsson (Island), forsvarsminister Raimonds Vejonis (Latvia), forsvarsminister Juozas Olekas (Litauen), forsvarsminister Sven Mikser (Estland), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (Norge), ambassadør Axel Berg (Tyskland), forsvarsminister Michael Fallon (Storbritannia), avdelingssjef Johan Lagerlöf (Sverige), forsvarsminister Carl Haglund (Finland), avdelingssjef David van Weel (Nederland) og forsvarsminister Nicolai Wammen (Danmark), skriver Nordic News som ikke har fått noen kommentar fra opposisjonen på Stortinget.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tok imot forsvarsministre fra Norden, Baltikum og Storbritannia(Foto:Høyre)
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tok imot forsvarsministre fra Norden, Baltikum og Storbritannia(Foto:Høyre)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*