Sveriges försvarsminister Pål Jonson talade inför Nordiska Rådets möte i Oslo den 1 november. Han gav uttryck för den självsäkerhet han känner inför landets anslutning till Nato, som kommer att ge Norden det starkaste luftförsvaret utanför USA. Den svenske forsvarsminister viktla arbetet i Nordefco (det nordiska forsvarssamarbetetet)med svenskt ordförande under 2023.

Med det senaste svenska beslutet, att ge Nato tillstånd att basera trupper och materiel i landet, kombinerat med den allmänna styrka som anslutningen innebär för hela organisationen kommer flyg att stå ut som en formidabel kraft. Att helt ut kunna integrera det svenska flygvapnet, med sina omkring 100 Jas Gripen i spetsen, ger Natos överkommando ett svärd med kraft att dekapitera den motståndare som försöker angripa.

Svensk medlemskap får betydelse

Också i Ukraina får Sveriges medlemskap stor betydelse. Pål Jonson har klart deklarerat att han anser att Ukraina ska få tillgång till Jas Gripen C/D så snart medlemskapet är helt klart. Det innebär visserligen att Sveriges flotta av plan tillfälligt minskar men leveranserna från Saab av den modernaste versionen Jas Gripen E pågår för fullt och deras 21000 anställda arbetar effektivt för att fylla klyftan. Om Jonsons åsikt, att ett starkt Ukraina minskar trycket på Nato, stämmer kommer nettoeffekten av en tillfälligt minskad svensk flygvapennumerär att öka både Natos och Ukrainas slagkraft. Härtill ska läggas den löpande förbättring av Norges och Danmarks F-35 förmåga som sker. 

Sällsynt kunnig minister

Pål Jonson, f.d. kustjägare  och med doktorstitel i Krigsvetenskap, är en sällsynt kunnig försvarsminister som Sverige inte är bortskämt av. Vapenvägran verkar ha varit en merit för tidigare ministrar. Jonsons åsikter väger därför tungt och bör betraktas som en tillgång i dagens svåra situation, skriver Bertil Holmgren, svensk Krigs-och konfliktanalytiker.

Fullt hus på Oslo-mötet

Nordens Nyheters co-editor Nils Petter Tanderö var tilstede på mötet i Oslo. Jonson i en fullsatt sal i Oslo. Den svenske forsvarsministeren sa at generalsekretaer Jens Stoltenberg ikke önsker noe regionalt nordisk forsvar, men at landene samarbeider over de nordiske grensene etter evne. Jonson sa videre at den svenske regjeringen regner med at Sverige er medlem av NATO i löpet av måneden, etter at både Tyrkia og Ungarn har ratifisert avtalen. Jonson sa også at han har stor tillitt til at EU også vil integrere Norge i EUs forskningssarbeide, der svensk industri ligger langt fremme når det gjelder utvikling av teknologisk kunnskap, skriver Nordens Nyheter i et svensk-norsk innspill etter den  svenske forsvarsministerens besök i Oslo Den svenske forsvarsminister la vekt på arbeidet i Nordefco (det nordiske forsvarssamarbeidet)under svensk formannskap i 2023:
Pål Jonson nevnte fem hovedprioriteringer under formannskapet:

-Tettere nordisk samarbeid når alle nordiske land blir NATO medlemmer.
-Sterk og koordinert nordisk støttetil Ukraina.
-Tettere nordisk-baltisk samarbeid på alle nivåer.
-Sterkere operativt samarbeid for å øke evnen til felles og koordinert militær innsats, sa den svenske forsvarsministeren.


Det svenske innspilleter skrevet av Bertil Holmgren, mens det norske innlegget, er skrevet av co-editor i Nordic News Nils Petter Tanderö. 
Försvarsminister Pål Jonson fotografert av Kristian Pohl/Government of Sweden.

 Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*