Fri bevegelighet er en av hjørnesteinene i det nordiske samarbeidet, og nå skal det bli enda lettere å flytte til et annet nordisk land for å arbeide, drive næringsvirksomhet, studere eller bare leve. Blant annet er målsetningene som de nordiske samarbeidsministrene vedtok på det første møtet under Islands formannskap i Reykjavik 7. februar, tatt med i handlingsplanen for mobilitet i Norden.

Handlingsplanen består dels av økt støtte til en rekke helt konkrete prosjekter og programmer som støtter mobiliteten til privatpersoner, og dels av en liste med tiltak som skal gi bedre forutsetninger for fri bevegelighet og nordisk integrering for både bedrifter og enkeltinnbyggere i Norden. Handlingsplanen gjelder tidsrommet 2019 til 2021.

  • Norden er verdens mest integrerte region, men det er et stort potensial for å forbedre situasjonen også i vår region, sier Islands samarbeidsminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som leder samarbeidsministrenes arbeid i 2019. Den økte mobiliteten styrker dessuten det nordiske fellesskapet og øker samtidig språkforståelsen i regionen, legger han til. 

Handlingsprogrammet berører alle politiske områder i ministerrådet og er rettet mot digitalisering, godkjenning av utdanning fra et annet nordisk land og samarbeid om å innføre EU-lovgivning. 

– Jeg vil særlig fremheve at vi arbeider for å få på plass den infrastrukturen som kreves for at vi allerede i 2020 skal kunne bruke nasjonal e-ID overalt i Norden, fremhever Sigurður Ingi Jóhannsson. Det er en reform som vil få en betydning som kan sammenlignes med passunionen, sier han. 

En grenseløs region for ungdom

Flere av de konkrete prosjektene har særlig fokus på unge mennesker. Handlingsplanen omfatter blant annet økt støtte til studentutvekslingsprogrammene Nordic Master og Nordplus, som allerede i dag gjør det mulig for cirka 8500 unge nordboere hvert år å studere i et annet nordisk land. Det skal bli lettere for unge mennesker å komme inn på arbeidsmarkedet utenfor sitt eget hjemland. 

Vi arbeider for å få på plass den infrastrukturen som kreves for at vi allerede i 2020 skal kunne bruke nasjonal e-ID overalt i Norden.Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands samarbeidsminister

I handlingsplanen vektlegges særlig Grensehinderrådets rolle i arbeidet med å avskaffe konkrete hindre for mobilitet, såkalte grensehindre, i regionen. 

Man fremhever også betydningen av å bedre tilgangen til informasjon om hvilke muligheter som finnes i regionen. Ministerrådets informasjonstjeneste Info Norden og de grenseregionale informasjonstjenestene gir årlig hundretusener av nordboere svar på spørsmål som gjelder muligheten for å etablere seg i et av de nordiske nabolandene.( Foto: Foreningen Norden)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*