I 2023 så vi et meningsfullt skifte i kundeatferd som påvirket bransjen vår drevet av det makroøkonomiske miljøet og høye renter sammen med kundelagerfordøyelsen. Dette førte til at vår nettoomsetning for hele året falt med 8 % i konstant valuta. Proaktiv handling på tvers av organisasjonen betydde at vi var i stand til å beskytte lønnsomheten vår samtidig som vi fortsatte å investere i FoU, og vi leverte en sammenlignbar driftsmargin på 10,7 % for hele året. Dette var en robust ytelse tatt i betraktning det utfordrende miljøet og lavere bidrag fra vår patentlisensieringsvirksomhet med høy margin ettersom noen fornyelser forble utestående. Konsernsjef Pekka Lundmark fotografert av Nokia i 2022, har grunn til å smile igjen.

Forventer klar oppgang

Nokia forventer et sammenlignbart driftsresultat for hele 2024 på mellom EUR 2,3 milliarder til 2,9 milliarder og fri kontantstrømkonvertering fra sammenlignbart driftsresultat på mellom 30 % og 60 %. Dette er et sammendrag av Nokia Corporation Financial Report for Q4 og hele året 2023 publisert nylig. Nokia publiserer kun et sammendrag av sine finansielle rapporter i børsmeldinger. Sammendraget fokuserer på Nokia-konsernets finansielle informasjon så vel som på Nokias utsikter. Den detaljerte diskusjonen på segmentnivå vil være tilgjengelig i den fullstendige finansrapporten på www.nokia.com/financials. Et videointervju som oppsummerer hovedpunktene i resultatene for fjerde kvartal vil også bli publisert på nettstedet. Investorer bør ikke bare stole på sammendrag av Nokias finansielle rapporter, og bør også gjennomgå de fullstendige rapportene med tabeller.

Positivt i fjerde kvartal

Konsernsjef Pekka Lundmark skriver i en pressemelding at En klar positiv utvikling i fjerde kvartal var kontantstrømmen til Nokia. Vi genererte EUR 1,7 milliarder i fri kontantstrøm da vi så en betydelig forbedring i arbeidskapitalen i kvartalet støttet av en delvis forhåndsbetaling av en lisensavtale. Vi avsluttet året med en netto kontantposisjon på 4,3 milliarder euro. Styret foreslår et utbytte på EUR 0,13 per aksje for regnskapsåret 2023, og med tanke på at vi nå har overskytende kontanter ved utgangen av året, iverksetter styret også et nytt tilbakekjøpsprogram på EUR 600 millioner som skal gjennomføres i de neste to årene.

Bedre kontantström i Nokia

En klar positiv utvikling i fjerde kvartal var kontantstrømmen vår. Vi genererte EUR 1,7 milliarder i fri kontantstrøm da vi så en betydelig forbedring i arbeidskapitalen i kvartalet støttet av en delvis forhåndsbetaling av en lisensavtale. Vi avsluttet året med en netto kontantposisjon på 4,3 milliarder euro. Styret foreslår et utbytte på EUR 0,13 per aksje for regnskapsåret 2023, og med tanke på at vi nå har overskytende kontanter ved utgangen av året, iverksetter styret også et nytt tilbakekjøpsprogram på EUR 600 millioner som skal gjennomføres i de neste to årene, skriver Pekka Lundmark i rapporten om årsregnskapet for 2023.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*