Jorma Ollila var styreleder i Nokia helt frem til salget av selskapet(Foto:Nokia)
Jorma Ollila var styreleder i Nokia helt frem til salget av selskapet(Foto:Nokia)

Den norske regjeringen ser pessimistisk på forventet levetid for børsnoterte selskaper ifølge en fersk stortingsmelding. Levetiden til selskaper for amerikas femhundre største selskaper (Standard&Poors 500) er kraftig endret gjennom det siste århundret.Verdien på Nokias aksjekapital sank til 15 milliarder euro i løpet av fem år, som et av flere eksempler skriver regjeringen i Stortingsmeldingen om «Et mangfoldig eierskap». I denne perioden var Jorma Ollila, som er styreleder i Royal Dutch Shell, Nokias styreformann.

I 1935 hadde selskapene på denne børsen en levetid på 90 år. I 1955 var denne halvert til 45 år, og i 1992 var den redusert til 22 år. I dag er levetiden under 15 år.I stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap», som ble fremlagt av Næringsminister Monica Mæland (H)nylig, anslår regjeringen at den gjennomsnittlige levetiden for selskaper på børssen kan bli 5-10 år i løpet av få år.

Teknologiske endringer

Det er tre ulike hovedfaktorer til denne utviklingen, pekes det på i rapporten:
•Teknologiske endringer går raskere enn før, og ny teknologi vinner raskere innpass i markedene.
•Økende grad fremvoksende økonomier(BRICS) som driver veksten i verdensøkonomien.
•Finansmarkedene preges fortsatt av finanskrisen som brøt ut i 2008 og den etterfølgende gjeldskrisen i Europa.

Nokia ned

Regjeringen mener teknologiutvikling gjør at innovasjoner kan endre dynamikken i en bransje hurtig, slik at selskaper som er markedsledere i dag, ikke hevder seg i morgendagens konkurranse. Nokia trekkes frem som et eksempel på dette. Selskapet var verdensledende på mobiltelefoni med en aksjeverdi på 110 milliarder euro.Nå er det kjøpt opp av Apple. Da Apple innførte Iphone, ble konkurransesituasjonen endret. Verdien på Nokias aksjekapital sank til 15 milliarder euro i løpet av fem år. I dag har Nokia en aksjeverdi på 7,68 dollar (tirsdag ned 2,66 prosent), mens Apple nylig foretok en splitt og nå er notert med 91,35 dollar (tirsdag opp 0,82 prosent)

Ny kompetanse

Etterspørselsveksten på disse markedene gjør dem stadig mer viktig og skaper behov for ny kompetanse og erfaring – også for vestlige selskaper, peker regjeringen på i sin rapport. «Samtidig har gradvis nedbygging av handelsbarrierer og økt integrering i verdensøkonomien sørget for at stadig flere bransjer har blitt konkurranseutsatt», forklares det. Den siste hovedfaktoren som truer levetiden på børsen, er finanskrisen verden opplevde i 2008. Markedene har ikke kommet seg etter denne, og med gjeldskrisen i Europa på toppen av det hele, er finanssektoren særlig svak i disse landene. «Med lav forventet fremtidig vekst er det grunn til å tro at Europa står overfor betydelige utfordringer. I en verden med sterkere konkurranse og raskere endringer stilles større krav til ledelse, styrer og eiere til å fatte gode beslutninger raskt», heter det i meldingen. Regjeringen mener at ledelsen bør kunne vurdere operasjonelle muligheter og i større grad være mer internasjonalt orientert.

Nest største eier

Spanias største bank kjøpte forbruksdelen av GE Capitals nordiske virksomhet. Banco Santander melder at de kjøper opp GE Capitals enheter for forbrukslån i Norge, Sverige og Danmark – kjent som GE Money Bank – for 700 milliioner Euro eller 5,8 milliarder kroner. Santander regner med å gjennomføre kjøpet i løpet av andre halvår i år. GE Money Bank har en utlån på 2,35 milliarder euro i Skandinavia, inklusive forbrukslån, billån og kredittkort. Nordens Nyheter skriver videre at Norges Banks Investment Management er største minoritetsaksjonær i Santander, med oljefondets samarbeidespartner BlackRock, som nest største aksjonær, skriver Nordens Nyheter.

Næringsmeinister Monica Mæland har levert en fersk  "Eieriskapsmelding"( Foto:NrK)
Næringsmeinister Monica Mæland har levert en fersk «Eieriskapsmelding»( Foto:NrK)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*