Rajeev Suri (Nokia) og Michel Combes (A-L) har blitt enige om kjøp. (Ill: Nordic News)
Rajeev Suri (Nokia) og Michel Combes (A-L) har blitt enige om kjøp.

 

 

Det finske storkonsernet kjøper alle aksjene i det franske telekomselskapet for for 15,6 milliarder euro. Dette gir aksjeeierne i Alcatel-Lucent 0,55 Nokia-aksje per aksje, en overkurs på 28 % i forhold til markedsverdi. Selskapene har signert en detaljert intensjonsavtale som skisserer en prosess som vil fortsette ut 2015, med blant annet godkjennelse i de enkelte lands konkurransemyndigheter og EU på timeplanen.

Styrker Nokias posisjon

Kjøpet styrker Nokia ytterligere på utstyr og teknologi til nettverks- og telekombransjen. Alcatel-Lucent er store på alle typer IP-tilknyttede tjenester og plattformer, fra IPTV til mobilt bredbånd og tingenes internett (IoT). Nokia solgte som kjent sin mobilterminalvirksomhet til Microsoft i 2013, men har hele tiden hatt fokus på mobilbransjen, og vil sannsynligvis komme på markedet igjen med mobiltelefoner  i løpet av få år. På plattformsiden har Nokia tidligere kjøpt ut Siemens sin eierandel i Nokia-Siemens Networks som er store på plattformteknologi hos mobiloperatørene, og kompletterer med kjøpet sin produktportefølje innenfor det de selv kaller «connectivity for people and things».

Kapasitet for innovasjon

Nokia kjøper Alctael-Lucent (Ill: mobili.fi)
Nokia kjøper Alctael-Lucent. Blir dette den nye logoen?
(Ill: mobili.fi)

Dette betyr også at Nokia oppfatter den nye trenden med tingenes internett som meget viktig, og oppnår med oppkjøpet en sterk økning av kapasitet på forskning og utvikling. Det nye konsernet vil ha mer enn 40.000 ansatte innenfor forskning og utvikling, som kommer fra avdelinger som Bell Labs og Nokia Future Works og Nokia Technologies. Disse avdelingene brukte i 2014 nesten 5 milliarder euro på ulike innovative aktiviteter.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*