I løpet av de første ni månedene av 2023 leverte Nordisk Investeringsbank (NIB) et nettoresultat på 195 millioner euro (84 millioner euro i samme periode i 2022) og utbetalte 2.050 millioner euro (2.883 millioner euro). I løpet av kvartalet ble det signert nye lån for å finansiere marin avkarbonisering og ny fornybar energikapasitet og for å styrke elektrisitetsdistribusjonsnettene i regionen, for eksempel. NIB fortsatte å prioritere høyeffektprosjekter. I løpet av de første ni månedene av 2023 utgjorde prosjekter som oppnådde en «god» eller «utmerket» mandatvurdering 99,8 % av det totale beløpet utbetalte lån, og overskred dermed målet på 95,0 %. Fokuset på den grønne omstillingen er tydelig i miljømandatresultatet, hvor andelen er på historiske høyder for NIB. Oppfyllelsen av produktivitetsmandatet er også over målet. I august styrket NIB sin baltiske tilstedeværelse med et nytt kontor i Riga. Det nye kontoret bringer NIB nærmere sine baltiske interessenter, og støtter bankens strategiske mål for ytterligere å øke rekkevidden i regionen. «Det er av største betydning for NIB å identifisere prioriteringene til våre medlemsland og hvordan vi kan støtte dem. Vi har holdt flere interessentmøter og seminarer for å utforske dette etter sommeren. Denne kontinuerlige dialogen er spesielt verdifull, siden vi står overfor store geopolitiske utfordringer over hele verden som også påvirker regionen vår. Som en internasjonal finansinstitusjon spiller vi en stabiliserende rolle i regionen vår samtidig som vi støtter våre kunder, sier André Küüsvek, NIB-president og administrerende direktør. For å møte etterspørselen etter finansieringen har NIB hentet inn EUR 6,7 milliarder i ny finansiering i de første ni månedene av 2023, inkludert to globale referanseobligasjoner i USD med store ordrebøker, og i september utstedte NIB en NIB Environmental Bond på SEK 2 milliarder. Nettoresultatet for perioden januar til september økte med EUR 111 millioner sammenlignet med samme periode i 2022. Økningen er drevet av høyere kjerneinntjening i form av netto renteinntekter og urealiserte gevinster på finansvirksomheten. NIBs netto utlånstap gjenspeiler fortsatt en sterk balanse med god kvalitet på eiendeler.

Key figures and ratios

In millions of euro unless otherwise specifiedJan–Sep 2023*Jan–Sep 2022*YoY % changeJan–Dec 2022
Net interest income21616233.7%219
Profit before net loan losses19376152.3%136
Net profit19584131.5%139
Lending disbursed2,0502,883-28.9%3,705
New signed lending1,6372,613-37.3%4,114
% of loans achieving good or above mandate**99.8%98.8%1.0%99.2%
Lending outstanding21,53422,608-4.8%22,195
Total assets40,23841,490-3.0%39,280
New debt issues6,7418,070-16.5%9,630
Debts evidenced by certificates32,04933,019-2.9%31,595
Total equity4,2814,0226.4%4,101
Equity/total assets ***10.6%9.7%9.7%10.4%
Net profit/average equity ***6.2%2.8%122.8%3.4%
Cost/income ***17.3%33.8%-48.9%27.9%
Number of employees at period end2452287.5%228


* Unaudited figures, to be read in conjunction with NIB’s 2022 audited financial statements
** See page 9 of the report for an explanation of mandate fulfilment
*** See page 19 of the report ratio definitions

NIB is an international financial institution owned by eight member countries: Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. The Bank finances private and public projects in and outside the member countries. NIB has the highest possible credit rating, AAA/Aaa, with the leading rating agencies Standard & Poor’s and Moody’s.

For further information, please contact
André Küüsvek, President & CEO, at +358 10 618 001, info@nib.int
Kim Skov Jensen, Vice President & CFO, at +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int
Jukka Ahonen, Senior Director, Head of Communications, at +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*