Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2023 en avkastning på -2,1 prosent, tilsvarende -374 milliarder kroner. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -2,1 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var -2,2 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på -3,3 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var -2,4 prosent.

Fondets avkastning var 0,17 prosentpoeng bedre enn avkastningen på referanseindeksen, tilsvarende 27 milliarder kroner.

– Aksjemarkedet har hatt et svakt kvartal sammenlignet med de to foregående. Det var særlig sektorene teknologi, industri og varige konsumvarer som bidro negativt til resultatet, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å redusere fondets verdi med 264 milliarder kroner. I tredje kvartal ble det tilført 139 milliarder kroner til fondet.

Fondet hadde en verdi på 14 801 milliarder kroner per 30. september 2023. 70,6 prosent av fondet var investert i aksjer, 27,1 prosent i rentepapirer, 2,2 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi. Foto: Norges Banks Investment Management Tony Colli.

Pressekontakt:

Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*