Tysklands handelsutsending i Norge Mikael Kern(Foto: Handelskammer)

Nylige tall (14.01.) fra det tyske næringsdepartementet (BMWi) viser at innhentingen i tysk økonomi stagnerer som følge av den siste tidens nedstenging i landet. Industrien utvikler seg imidlertid robust videre. Prisjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) forventes å øke med 3,0 prosent i 2021 sammenlignet med fjoråret.

I november 2020 stengte Tyskland ned restauranter og flere butikker, og i midten av desember ble enda strengere nedstengingstiltak satt til verks for å bekjempe de stigende infeksjonstallene. Mandag denne uken ble Angela Merkel og ministerpresidentene i de 16 delstatene enige om å forlenge nedstengingen og sette inn ytterligere tiltak frem til midten av februar.

I en pressemelding om den økonomiske situasjonen i Tyskland (per 14.01.21), skriver BMWi at etter en kraftig innhenting på 8,5 prosent tredje kvartal 2020, stagnerte verdiskapningen i fjerde kvartal som følge av nedstengingen.

– Basert på januartallene fra BMWi og vedtaket om å forlenge nedstengingen, er det nærliggende å anta at pausen i den økonomiske innhentingen vil vedvare en stund til, kommenterer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK).

Positive tall fra industrien

– Oppgangen vil fortsette i 2021, om enn i saktere tempo. Tallene viser imidlertid et todelt bilde. Mens industrien utvikler seg robust videre, er tjenestesektoren sterkt truffet, sier næringsminister Peter Altmaier i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens årlige rapport med økonomiske prognoser for 2021.

Til tross for delvis nedstenging i november fortsatte nemlig industriproduksjonen å stige kontinuerlig, og innkommende ordre i bearbeidende industri steg med 2,3 prosent i denne perioden. BMWi skriver at dette kan indikere at industrien hittil er mindre berørt av tiltakene enn tilfellet var under nedstengingen våren 2020.

De innkommende ordrene fra utlandet steg med 2,9 prosent i november og fortsatte dermed den oppadgående trenden som begynte i mai.

– At Tysklands økonomi er svært eksportorientert ser ut til å gi positive utslag i en krevende tid, sier Kern.

Denne utviklingen speiles også i en nylig gjennomført konjunkturundersøkelse av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) blant 18 000 tyske selskaper. 30 prosent av industribedriftene regner med en bedring i eksportforretninger, 22 prosent med forverring. Særlig selskaper innen legemiddelindustrien, elektroteknikk, kjemisk industri, maskinteknikk og metallproduksjon er positive i sine vurderinger av utsiktene på verdensmarkedet. Høsten 2020 forventet til sammenligning 26 prosent av de spurte forbedring, mens 30 prosent gikk ut fra at eksporten ville utvikle seg dårligere.

Økonomien tar seg opp igjen i 2021

Ifølge forbundsregjeringens prognoser vil tysk økonomi skyte fart igjen når koronasituasjonen roer seg. Prisjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) forventes å øke med 3,0 prosent i 2021 sammenlignet med fjoråret. Året sett i helhet regner regjeringen med at sysselsettingen stagnerer, mens arbeidsledigheten vil gå litt tilbake til 5,8 prosent i 2021.

Selv om bedre tider er i sikte lider ifølge DIHKs undersøkelse fortsatt halvparten av tyske selskaper finansiell nød som følge av koronakrisen.

– Det er derfor gledelig å se at forbundsregjeringen setter i gang flere tiltak for å sikre bedriftenes overlevelse de neste månedene. Utvidet permittering, skattelette til små og mellomstore bedrifter og stabilisering av fornybarpåslaget er noen av tiltakene som nevnes i rapporten. I tillegg fortsetter regjeringen å iverksette tiltak fra sommerens krisepakke, noe som blant annet innebærer investeringer på 50 milliarder euro i hydrogennæring, kvanteteknologi og kunstig intelligens, sier Kern.  

Norsk-Tysk Handelskammer jobber for å styrke de norsk-tyske næringslivsforbindelsene og skape nettverk på tvers av landene. Som tjenesteyter tilbyr vi blant annet markedsrådgivning og messetjenester til norske og tyske bedrifter som ønsker å bygge opp og utvide sine forretningsforbindelser i begge land. Som medlemsorganisasjon har vi et bredt nettverk av bedrifter innen norsk og tysk næringsliv.

Prosjektleder Hilde Bjørk i Tysk-norsk Handelskammer(Foto: Handelskammer,.no)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*