Oljefondssjef Nicolai Tangens oppsummering på pressekonferansen i Norges Bank för årsresultatet for 2023, var optimistisk. Avkastningen ble ifjor pluss 2222 milliarder , som er det største resultatet målt i kroner med en fondsavkastning på 16,1 prosent, og det tredje beste hittil, skriver Nordens Nyheter i en analyse. Vi har analysert endringer i olje fondets ti störste aksjeposter fra juni 2023 til og med påsken 2024 med utgangspunkt i börsutviklingen. Styreleder Helge Lund i Novo Nordisk er her fotografert da han var konsernsjef i Statoil.

Oljefondet i Norge satser på fem amerikanske selskaper hittil i 2024, mot sju amerikanske bedrifter blant de ti störste i siste halvdel av 2023. Oljefondets nye favoritt er danske Novo Nordisk og Novo Enzymes, der NBIM har investert 90 milliarder norske kroner. Oljefondet har investert totalt NOK 17 533 tusen milliarder, i ulike bedrifter gjennom et av verdens störste investeringsfond. Tidligere konsernsjef Helge Lund i Statoil ,er fotografart av det danske selskapet Novo Nordisk. Han går fra «den siste olje» til forsskningsintensiv farmasöytisk industri. Sösterselskapet Legacy Novozymes levertesolid vekst og inntjening i et år preget av endrede markedskrav, med 6 % organisk salgsvekst i 4. kvartal og 5 % i 2023. Dette var den siste økonomiske rapporteringen fra eldre Novozymes, og det nye spennende selskapet, Novonesis, er en realitet fra 2024.

Sytti prosent i aksjer

Ved utgangen av 2023 var investeringene i oljefondet fordelt med 70,9 prosent i aksjer, 27,1 prosent i rentepapirer, 1,9 prosent i unotert eiendom mens 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi. Det fremgår av NBIMs beholdningsverdier for juni og desember i 2023. Selskapenes verdier for desember 2023 er det seneste oljefondet offentliggjör samlet. Norges Bank innledet for noen år siden et tettere samarbeid med det amerikanske investeringsselskapet BlackRock. Sammen styrer denne gruppen et stort antall globale flernasjonale selskaper.

Nordens Nyheter har gått gjennom de ti störste aksjepostene i enkeltselskaper globalt og vi har analysert hva Norges Bank har kjöpt mer av og hva fondet har gått ut av. Norges Bank sier til Nordens Nyheters reporter at man ikke uttaler seg om enkeltaksjer. Förste halvår 2023 hadde Microsoft-aksjen en oppgang på 35 prosent men falt siden toppnoteringen i juli ifjor, da aksjen ble handlet for 360 dollars. Investor Elon Musk eier 12,93 prosent som störste eier i Tesla , mens Vanguard Group som samarbeider med det amerikanske investeringsselskapet BlackRock, har to aksjeposter på vel 12 prosent i selskapet.

Meta Platforms i USA er oljefondets nye komet med en investering på 99 milliarder kroner. Dette innebærer en ökning med 60 milliarder. Fondet eier 1,32 prosent av det amerikanske selskapet. Tesla Inc., som er den andre kometen på aksjehimmelen. Her har fondet ökt sin aksjepost med 47 milliarder til en investering på 80 milliarder kroner. Norges Bank eier 2,44 prosent av bilprodusenten Tesla. Norges Bank har to aksjeposter i Tesla. Den ene kalles F-13 og den andre NBIM. I den sveitiske banken UBS har NBIM en aksjepost på 3, 39 % , og en aksjepost, som kalles Norges Bank (13 F), med en aierandel på totalt 6,76 i UBS. Oljefondet er også störste aksjonær i verdens störste matvareprodusent Nestle med 2,92 prosent av selskapets aksjer. Dermed har Norges Bank en dominerende minoritetspost på nesten ti prosent i verdens störste matvareprodusent Nestle.

Europas mest verdifulle selskap

Novo Nordisk har sitt hovedkontor i Danmark, er pr 2023 verdens største produsent av insulin, og regnes pr 2023 som Europas mest verdifulle selskap. I Danmark er Novo Nordisk med sine over 55.000 ansatte landets største skattebetale

Oljefondets investeringer i Nestle SA, Meta Platforms fra USA, Taiwan Semi Contuctor Manufature, ASML Holding fra Nederland og Tesla Inc, er de fem selskapene lengst ned på ti-på-topp-listen. Microsoft Inc. er igjen oljefondets störste investering. Apple-kursen steget 38 prosent i löpet av 2023. Dermed har Oljefondet redusert sin beholdning av Apple med 149 milliarder med gevinst eller tap. Fondet sitter med aksjer for 210 milliarder kroner som tilsvarer en eiernandel på 1,03 prosent. Fondet har redusert sin eierandel i Microsoft med 159 milliarder, til en eierandel på 1,113 %. Man har også solgt seg ned i Alphabet Inc.(eier Google)med 110 mrd. Man sitter igjen med 110 milliarder viser denne analysen. Fondet har også solgt seg ned i Amazon.com med 78 mrd. NOK til 80 milliarder i verdi på resterende aksjer. NBIM har kjöpt 4.380.397 aksjer 12. januar 2024. I det amerikanske teknologiselskapet NVIDIA Corporation har Norges Bank kjöpt seg kraftig opp.

Norges Bank og NBIM har kjöpt seg opp i bilprodusenten Tesla og i den sveitisike matvarekonsernet Nestle. I Nestle er Norges Bank störste eier med en andel på 2,92 prosent. Nest störste eier i Nestle er den sveitiske storbanken UBS, der Norges Bank(13 F-aksjer) og Norges Banks Investment Management, eier hver sin post på 3,88 prosent, som de to störste eiere i storbanken UBS.

Det statlige norske oljefondet samarbeider med det amerikanske investeringsselskapet BlackRock, som er verdens störste aksjeinvestor. Oljefondets sjef Nicolai Tangen intervjuet Larry Fink, toppsjefen og styrelederen i BlackRock, som er verdens største fond. BlackRock som er blitt det største fondet i verden, og Larry Fink skriver årlig et brev om hans tanker om debatten rundt ESG.ESG står for «Environment, Social and Governance», og er en rapporteringsøvelse for å måle bærekraftsarbeidet i en virksomhet. En ESG-rapport tar for seg bedriftens miljømessige-, sosiale- og selskapsstyrende forhold, og viser hvordan bærekraft er inkorporert i driften – og hvor forbedringspotensialet ligger.Ved utgangen av 2021 hadde fondets investeringer i BlackRock en markedsverdi på 10,6 milliarder kroner eller 1,2 milliarder dollar. I påsken 2024 hadde oljefondet investert vel 18 milliarder kroner i amerikanske BlackRock.

Oljefondets største eierandeler i aksjer

Verdier per 30. juni 2023. Oppgitt i millioner kroner. Kilde: Norges Bank/NBIM)

SelskapLandBeholdning 
Apple IncUSA358 871
Microsoft CorpUSA332 607
Alphabet IncUSA174 063
Amazon.com IncUSA152 257
NVIDIA CorpUSA131 730
Nestle SASveits100 258
Meta Platforms IncUSA99 940
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan84 753
ASML Holding NVNederland84 696
Kilde: Oljefondet , NBIM, i Oslo.

Fondets største eierandeler i aksjemarkedene

Verdier per 31. desember 2023. Oppgitt i millioner kroner.

SelskapLandBeholdning
Microsoft CorpUSA358 388
Apple IncUSA337 297
Alphabet IncUSA195 493
Amazon.com IncUSA177 283
NVIDIA CorpUSA145 855
Meta Platforms IncUSA113 120
Nestle SASveits91 221
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan89 218
Novo Nordisk A/SDanmark88 694
ASML Holding NVNederland80 390
Kilde: Oljefondet NBIM i Oslo. 4-traders.com. Novo Nordisk. Novoenzymes.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*