CEO Mark Schneider (t.v.) Paul Bulche t.h.(Foto: Nestle)

– Den organiske veksten bekrefter guidingen vår for 2017. Vi har kommetgodt i gang med både vekst- og effektiviseringsprosjektene våre, ogposisjonerer selskapet for økt verdiskaping fremover, skriver MarkSchneider, ny konsernsjef i Nestlé i en pressemelding. Nestlé erden største aksjeposten til Statens Pensjonsfond Utland, og fondethar investert 53 milliarder nroske kroner i selskapet. Den norskestaten eier dermed 2,51 prosent av verdens største matvareselskap. Vi ser at det amerikanske investeringselskapet BlackRock ogsamarbeidsselskaper som norske NBIM, har mer enn 15 prosent avaksjene. L`Oreal er største eier med nær 20 prosent.

Organisk vekst på 3,0%, med sterk volumvekst (RIG) på 2,5% og prisvekst på 0,5%. Veksten underbygges av høyere fart i USA og Kina, og innen barnemat.

Nestlé, verdens største mat- og drikkevareselskap, rapporterte nylig tall for første kvartal globalt. I løpet av årets første tre månederomsattekonsernet for drøye 180 milliarder kroner, med en organisk vekst på2,3 prosent, volumvekst på 1,3 prosent og prisvekst på 1,0 prosent. Nordens Nyheters tall for eierskap i Nestle er levert av analyseselskapet 4Traders.com. Konsernsjef Mark Schneider(over) er fotografert av Nestle/Flickr.

Total omsetning økte med 2,1% til CHF 91,4 milliarder, tilsvarende 785 milliarder NOK.

Underliggende driftsmargin (UTOP) på 17,0%, opp 50 basispunkter.

Inntjening per aksje økte med 45,5%.

Anbefalt utbytte på CHF 2,45 per aksje

Utsikter for 2019: Selskapet sikter seg inn mot målene satt for 2020, med fortsatt forbedring i organisk salgsvekst og underliggende driftsmarginer. Underliggende inntjening per aksje i fast valuta og kapitaleffektivtet forventes å øke.

Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé sier: «Vi er tilfreds med utviklingen i 2018. Samtlige finansielle indikatorer bedret seg betydelig, og veksten er tilbake i våre to største markeder, USA og Kina, samt innen barnemat. Nestlé fortsetter å investere i fremtidig vekst, og øker samtidig tilbakebetaling til aksjonærene gjennom utbytter og aksjekjøpsprogram.

Vi har tatt store skritt i å endre porteføljen og skjerpe konsernets strategiske fokus, gjennom å styrke de viktigste vekstkategoriene og geografiske områdene. Vår unike Ernæring-, Helse- og Velværestrategi, der mat, drikkevarer og næringsrike helseprodukturer utgjør kjernen, har blitt betydelig tydeligere etter at vi har gjennomført en rekke transaksjoner og annonsert strategiske avgjørelser for Nestlé Skin Helath og Herta.

I 2018 styrket vi innovasjonskapasiteten vår betydelig, for å sikre fortsatt teknologisk forsprang og raskere vei til butikkhyllene. I en bransje i rask endring har Nestlé det som kreves for å glede forbrukere med meningsfulle innovasjoner og nødvendige produkter.

I en tid der både forbrukere og myndigheter er stadig mer opptatt av å finne løsninger på utfordringer knyttet til miljø og sosiale forhold, har Nestlé bekreftet lederskapet innen bærekraft. Vår nye handlingsplan for å løse emballasjeavfallsproblemene viser dette.

Vi er på vei mot å innfri målene for 2020 og posisjoner Nestlé for fortsatt bærekraftig vekst i årene som kommer».

Se full pressemelding her.

Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi potetmos og buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Kaffeknappen, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 300 ansatte, og omsetter for 2,0 milliarder kroner (2017).

CreatingShared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på. CSVinnebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våreaksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber medCSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våreforretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskriftertil FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonaltregelverk.  Vi presenterer her de største aksjonærene i Nestle SA, der LÒreal er størst på obligasjonssiden:

Norge størst i Nestle

Paul Bulcke sStyreleder i Nestle sitter i styret i Roche Holding AG, og Norges Bank er største minoritetsaksjonær i verdens største matvarekonsern Nestle i Sveits med 2,42 prosent. Norges Bank er også størst i storbanken Credit Suisse, som er nest størst i Nestle med  1,17 %. Amerikanske Black Rock er tredje størst med 0,94 prosent. Nestle har 339.000 ansatte og omsatte for over 100 milliarder  sveitserfranc i 2017.

Styreleder Paul Bulcke i Nestle S.A: (foto: Nestle)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*