Generalsekretær Jens Stoltenberg besøker FN i New York(Foto: BATO.int.)

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sluttet seg til verdens ledere i New York ved åpningen av høynivådebatten til FNs generalforsamlings 77. sesjon tirsdag (20. september 2022). Overhuset i det spanske parlamentet godkjente idag Sveriges og Finlands søknad om medlemsskap i NATO, og dermed gjenstår at Slovakia Ungarn og Tyrkia skal godkjenne medlemsskapet.

Sveriges utenriksminister Ann Linde sier at de svenske regjeringens sjefsforhandler Oscar Stenstrøm fortsetter å forhandle om svenske medlemsskap i NATO under den nye regjeringen.

Generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO sier i et intervju med amerikanske medier, at den tyske presidenten Erdogan , kan være på evi til å akseptere et svensk og finsk melemsskap i NATO. Tyrkia ønsker å kjøpe jagerflyet F-16 av USA, og dette forhandlingskortet kan løse tvisten mellom Tyrkia og de to skandinaviske statene som fortsatt står utenfor NATO, skriver Nordens Nyheter.

Verden er i krise

Årets tema – «Et vannskille-øyeblikk: transformative løsninger på sammenhengende utfordringer» – erkjenner at verden er i et kritisk øyeblikk på grunn av komplekse og sammenkoblede kriser, inkludert Russlands krig i Ukraina, COVID-19-pandemien og klimaendringer.

Tirsdag holdt NATOs generalsekretær et bilateralt møte med Moldovas president Maia Sandu for å diskutere Russlands krig i Ukraina og gjenta NATOs pågående støtte til partnerland, inkludert Moldova. Mens han er i New York, er NATOs generalsekretær planlagt å møte og utveksle synspunkter med andre ledere og tjenestemenn.

Som svar på kunngjøringen om at den selverklærte «Folkerepublikken Donetsk» og «Folkerepublikken Luhansk» skal holde folkeavstemninger om å bli en del av Russland, sa Stoltenberg at slike folkeavstemninger har ingen legitimitet og endrer ikke naturen til Russlands angrepskrig mot Ukraina. Dette er en ytterligere eskalering i Putins krig. Det internasjonale samfunnet må fordømme dette åpenbare bruddet på folkeretten og trappe opp støtten til Ukraina.»

NATO og FN deler en forpliktelse til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet og har utvidet samarbeidet det siste tiåret. Tidligere i år vedtok NATO-allierte et nytt strategisk konsept, som forsterket alliansens intensjon om å beholde et globalt perspektiv og samarbeide tett med partnere, inkludert internasjonale organisasjoner.

More about thisyears theme

Mer om This year’s theme – “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges” – recognises that the world is at a critical moment due to complex and interconnected crises, including Russia’s war in Ukraine, the COVID-19 pandemic, and climate change. On Tuesday the NATO Secretary General held a bilateral meeting with Moldovan President Maia Sandu to discuss Russia’s war in Ukraine and reiterate NATO’s ongoing support for partner countries, including Moldova. While in New York, the NATO Secretary General is scheduled to meet and exchange views with other leaders and officials. In response to the announcement that the self-proclaimed “Donetsk People’s Republic” and “Luhansk People’s Republic” are set to hold referenda on becoming part of Russia, Mr Stoltenberg said, “sham referendums have no legitimacy and do not change the nature of Russia’s war of aggression against Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law and step up support for Ukraine.” NATO and the United Nations share a commitment to maintaining international peace and security and have expanded their cooperation over the past decade. Earlier this year NATO Allies adopted a new Strategic Concept, which reinforced the Alliance’s intention to retain a global perspective and work closely with partners, including international organisations.

Generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO(Foto: NATO int.)


Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*