Som NATO-allierte, forplikter Finland og Sverige seg til å støtte Türkiye fullt ut mot trusler mot landets nasjonale sikkerhet.

Finske, svenske og tyrkiske eksperter fra landenes utenriks-, innenriks- og justisdepartementer, samt president- og statsministerens kontorer og representanter for landenes etterretningstjenester forhandlet fredag ​​i regjeringens representasjonsherskapshus Königstedt i Vantaa i Finland.
Møtet var et resultat av samarbeidsdokumentet som ble signert i Madrid i juni. Forliket var en forutsetning for at Tyrkia kunne godkjenne at Finlands og Sveriges NATO-søknader kunne vurderes.
Tyrkia, Finland og Sverige ble i Madrid enige om å etablere en permanent mekanisme for å styrke sikkerhetssamarbeidet, skriver Hufudstadsbladet i Helsingfors.

Flere møter i høst

Neste steg vil være at eksperter fra ulike myndigheter fra de tre landene møtes seg imellom. Senere i høst avholdes det igjen et møte på samme nivå som fredag.
– Stemningen var veldig konstruktiv. I avtalen i Madrid ble vi enige om en mekanisme der tjenestemenn møtes. Det gjorde den, noe som var bra. Det var positivt at tyrkerne kom hit, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Jukka Salovaara, som ledet den finske delegasjonen.
Ikke noe NATO-møte.

Kan ta tid
Møtet diskuterte ikke når det tyrkiske parlamentet endelig vil gi grønt lys for Finlands og Sveriges NATO-medlemskap. For at Finland og Sverige skal bli fullverdige NATO-medlemmer, kreves det at alle land ratifiserer de nye medlemmene. Finland og Sverige håper at Tyrkia raskt vil ratifisere landenes NATO-medlemskap, men Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan varslet allerede på møtet i Madrid at Finland og Sverige må leve opp til tyrkiske krav for at saken skal gå videre i det tyrkiske parlamentet.
– Ratifisering var ikke på bordet i dag. Det var heller ikke meningen, sier Salovaara.
Tyrkias parlament har sommerferie frem til oktober.
– Jeg tror at vårt sikkerhetssamarbeid med Tyrkia bidrar til en positiv atmosfære også med tanke på ratifiseringen, sier Salovaara.
Forstår hverandre

– Når Finland og Sverige blir NATO-medlemmer, er det helt naturlig at vi setter oss inn i sikkerhetsbekymringene som Tyrkia har. Mitt inntrykk etter dagens møte er at vi forstår hverandre mye bedre, sier Salovaara.
Vurderer du nå at det tyrkiske parlamentet fortsatt i år vil ratifisere vårt medlemskap i NATO?

– Man kan bare gjette. Det er ikke noe vi kan bestemme. Det kommer an på hvordan de har tenkt å gå videre med saken i Tyrkia, sier Salovaara.

Forhandlinger fortsetter

NATO-møtet mellom Sverige, Finland og Tyrkia i Finland fredag førte altså ikke frem. Generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO skrev i en pressemelding på NATOs nettsider at det var oppnådd enighet mellom Finland, Sverige, Tyrkia og NATO. Men ratifiseringen av avtalen går dermed videre og landene i Norden blir først medlemmer i NATO i høst.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Finlands utenriksminister Pekka Haavisto og Sveriges utenriksminister Ann Linde har forhandlet ferdig om NATO-medlemskap tidligere i juli. Men møtet i Finland på fredag ​​ble således holdt på embedsmannsnivå, noe som betyr at de ikke var til stede. Utenriksminister Ann Linde sa at hun ser med stor uro på at Russland fortsatte bombingen av sivile mål og sykehus flere steder i Ukraina.

Følger opp

Som NATO-allierte, forplikter Finland og Sverige seg til å støtte Türkiye fullt ut mot trusler mot landets nasjonale sikkerhet. Dette inkluderer ytterligere endring av nasjonal lovgivning.
Man må slå ned på PKK-aktiviteter, og inngå avtale med Tyrkia om utlevering.

I lys av fremgangen vi har gjort sammen, har Tyrkia gått med på å støtte Finland og Sverige som nye medlemmer i NATO.

Jeg vil takke president Erdoğan, president Niinistö og statsminister Andersson for den konstruktive ånden i samtalene, sa generalsekretær Jens Stoltenberg før fredagens møte.

-I NATO har vi alltid vist at uansett forskjeller, kan vi alltid sette oss ned, finne felles grunnlag og løse eventuelle problemer. NATOs åpne dør-politikk har vært en historisk suksess. Å ønske Finland og Sverige velkommen inn i Alliansen vil gjøre dem tryggere, NATO sterkere og det euro-atlantiske området sikrere.Dette er viktig når vi står overfor den største sikkerhetskrisen på flere tiår, sa Stoltenberg

Den største krisen

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg formidlet en videomelding om støtte til folket i Ukraina mens de markerer sin uavhengighetsdag. Seks måneder etter starten på Russlands ulovlige invasjon av Ukraina sa Stoltenberg: «Russlands krig i Ukraina er den største krisen for Europas sikkerhet siden andre verdenskrig. De ukrainske væpnede styrkene og hele det ukrainske folket viser et enormt mot og besluttsomhet. Og under president Zelenskyys ledelse er du en inspirasjon for verden.»

Som NATO-allierte, forplikter Finland og Sverige seg til å støtte Tyrkia fullt ut mot trusler mot landets nasjonale sikkerhet, skrev NATO på sine nettsider . Men tyrkerne krever fortsatt en rekke borgere bosatt i Sverige utlevert til Tyrkia før parlamentet kan godkjenne Finland og Sverige som medlemmer i NATO.

Jens Stoltenberg i NATO sier at det er oppnådd enighet mellom Finland, Sverige, NATO og Tyrkia(foto: NATO)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*