Riksbanksjef Stefan Ingves har rentemøte tirsdag(Foto: Riksbanken)

Tallene fra Statistiska centralbyrån viser at svensk eksport økte med 0,7 prosent i første kvartal, som hevet BNP med 0,3 prosentpoeng. Eksport av varer steg med 0,4 prosent. Eksporten av tjenester økte med 1,4 prosent.
Importen økte med 0,7 prosent og holdt tilbake BNP med 0,3 prosentenheter. Import av varer økte med 0,9 prosent som omfatter innførsel av kapitalvarer økte, skriver SCB.  I høst ventes første svenske renteøkning på lenge.

Produksjonen i næringslivet økte med 2,2 prosent sammenlignet med første kvartal.Vareproduserende industri økte sin produksjon med 3,0 prosent. Tjenesteproduserende næringer økte med 1,7 prosent. Det var en bred oppgang i bransjer som forretningstjenester, hvor bygninger og utstyr bidro mest. Den svenske økonomien fortsetter sin vekst i andre kvartal.Svenskenes bruttonasjonalprodukt (BNP) steg med 1,7 prosent fra første til andre kvartal i år.

Sterke veksttall

Veksttallene for andre kvartal er langt sterkere enn hva analytikere og økonomer hadde anslått på forhånd. Det er også betydelig høyere enn hva den svenske sentralbanken har lagt til grunn.

På forhånd hadde Nordea ventet en kvartalsøkning på 1,1 prosent mot 0,4 prosent fra forrige kvartal.

– Det var først og fremst bruttoinvesteringer i fast realkapital og husholdningenes forbruk bidro til oppgangen. Kalender-justert og sammenlignet med andre kvartal 2016, økte BNP med 4,0 prosent, skriver SCB i sin rapport.

Husholdningenes forbruk steg med 1,1 prosent i andre kvartal, sesongjustert og i forhold til første kvartal i 2017.

Svensk økonomi avmattes

NIER-undersøkelsen fra svenske Konjunkturinstitutet, som viser til sentimentet blant svenske produsenter er nylig produsert. Nordea Markets peker på en rapport som var bedre enn ventet, og som signaliserer en svensk økonomi i sterk vekst, hvor industrien er den mest optimistiske.Forbrukertilliten falt i juli, men er fortsatt over det historiske gjennomsnittet, skriver Konjunkturinstitutet i sin rapport. Sjeføkonom Olle Holmgren i SEB Group sier til Sveriges Radio at det trolig kommer en viss avmatning i svensk økonomi, ifølge Nordens Nyheter

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*