Per Fjærestad og Christian Aandalen i Creditsafe( Foto: Mynewsdesk)

Den siste uken i mai fikk store konsekvenser for mange foretak, da konkursbegjæringene fra Skattedirektoratet nå sendes ut igjen. 100 av de totalt 271 registrerte foretakskonkursene i mai gikk konkurs i uke 22. Til tross for det daler fortsatt konkursantallet i Norge med 18 % sammenlignet med mai i fjor.

Ser vi nærmere på konkursutviklingen og samtidig hvem som går konkurs, er det tydelig at det varslede konkursskredet er i gang, vi ser en kraftig økning bare de siste dagene nå i mai, sier Fjærestad.

Vi går nå inn i den fjerde måneden med Coronatilstander, og vi begynner å se starten på et konkursskred. Mange foretak sliter, spesielt etter at konkursbegjæringene fra Skattedirektoratet nå sendes ut igjen. En lang periode med økonomiske utfordringer har satt sine spor og det har fått konsekvenser for mange. I denne perioden har mange foretak måttet permittere personell, fått støtte av staten og sparepengene har begynt å forsvinne – som resulterer i færre inntekter, kunder, avtaler og til slutt konkurs. Sammenligner vi mai i år med fjoråret, ser vi at konkursantallet økte med 67 % i uke 22.

Totalt ser vi at antall aksjeselskap som gått konkurs i mai 2020 er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Det er nok flere årsaker til det, og den største årsaken til det er at det offentlige frem til siste uken i mai har holdt tilbake sine konkursbegjæringer, samtidig som en del foretak avventer situasjonen i forhold til om de kvalifiseres for statlige støtteordninger og lånegaranti.

Det finnes flere årsaker som indikerer økende konkurser fremover, uavhengig den siste ukens drastiske oppgang av konkurser. Foretakene som frem til nå har gått konkurs, slet allerede før krisen. Det vi derimot kan se nå, er at økningen først og fremst kommer i bransjer som er direkte berørt av Corona og i tillegg rammer foretak som ikke nødvendigvis slet før krisen.

Tradisjonelt sett topper bygg og-anleggsbransjen konkursstatistikken, men både serveringsbransjen og detaljhandel gjør samtidig et byks fremover, og tar både første og andre plass. Dette vises tydelig i konkursstatistikken, der serveringsvirksomhet og detaljhandelen totalt sett sto for 83 av 271 konkurser.

Et annet trekk ved konkursstatistikken hittil i år, inkludert mai, er at til tross for at det er færre foretak som har gått konkurs, har den samlede omsettingen blant foretakene som har gått konkurs blitt nesten dobbelt så høy, sammenlignet med samlet omsetning fra i fjor.

Når vi ser på samfunnskonsekvensene av konkurser, kan vi ikke utelukkende se på antallet foretak, men må også ta med hvor mange som blir direkte eller indirekte berørt. Samtidig blir det interessant og se om dette er en utvelging som vil vedvare, sier Per Fjærestad.

Fjærestad mener også at konkursene vil øke også i juni, da feriepenger og moms skal utbetales til ansatte og at også dette vil være et hardt slag for mange foretak som kan resultere i konkursbegjæringer.

Flest konkurser for Norges fylker hadde Troms og Finnmark med et økende konkurstall på 367 %, mens Møre og Romsdal hadde færrest konkurser som resulterte i 59 % nedgang i konkurser. Maimånedens største konkurser var Bermingrud Entreprenør AS, Soon Bil & Båt AS og Bary AS. 

Aksjeselskaper per fylke

FylkeMaj
2020   
Maj
2019
Årstakt
2020
Årstakt
2019
Differanse året %
Agder14248587-2%
Innlandet211994940%
Møre og Romsdal922   6775-11%
Nordland19186584-23%
Oslo4155261270-3%
Rogaland1728  128156-18%
Troms og Finnmark143     673972%
Trøndelag1534  112137-18%
Vestfold og Telemark3523    135114 18%
Vestland2437  158193-18%
Viken6266339370-8%
Totalt271 329 15111619 – 7 %


Topp fem berørte bransjer i maj 2020

Bransjer Antall
1.Serveringsvirksomhet45
2.Detaljhandel38
3.Oppføring av bygninger22
4.Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet20
5.Agentur- og engroshandel12

De 10 største aksjeselskap-konkursene maj 2020

ForetakOmsetning (tkr)PoststedFylke
1.BERMINGRUD ENTREPRENØR AS435 690MJØNDALENViken
2.SOON BIL & BÅT  AS110 488SONViken
3.BARY AS97 910FETSUNDViken
4.VIPAS AS80 338VENNESLAAgder
5.TRÅDSNELLE AS51 396NESSTUNVestland
6.KEEPERS AS49 560OSLOOslo
7.D.K.S SHIP INTERIOR AS36 863OSLOOslo
8.SENSE ENTREPRENØR AS35 569OSLOOslo
9.MATGLEDE AS30 362NESSTUNVestland
10.MEDIA DIGITAL AS28 455OSLOOslo

Creditsafe er verdens mest brukte kredittopplysningsbyrå. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr en rekke tjenester for kredittsjekk av bedrifter og personer. Creditsafe har 18 internasjonale kontor i 12 land med over 90 000 kunder.Creditsafe

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*