Mor Russland kommer til unnsetning (Ill: Auth/Newsworks)
Mor Russland kommer til unnsetning (Ill: Auth/Newsworks)

 

 

 

 

Putins nye «forståere» – blant dem  Tysklands fremtredende SPD-poltiker Matthias Platzeck – sier at Krim ikke ble «annektert», men at området har oppdelt og fradelt seg selv. Men Krim-prosessen er enestående og har ingen likheter med andre nydannelser. Nye selvstyrte land eller landområder som Kosovo og Sør-Sudan er utviklet i regi av FN, mens Krim-prosessen ble gjennomført mot Ukrainas og de vestlige lands vilje og resulterte i vestlige sanksjoner mot russiske interesser.

Dyrt for Russland
Rundt 40 milliarder har sanksjonene kostet Vladimir Putin allerede – og det er bare effekten av mindre, målrettede enkelttiltak. Russlands finansminister advarte tidligere denne måneden om at Putins grandiose opprustningsplaner ikke er mulig å dekke inn. Han kunne ha sagt: Putins  politikk ruinerer Russland. Umulig å betale er ikke bare opprustningen, men også utgiftene ved anneksjonene, som begynte med Krim. Hvis denne politikken fortsetter og det internasjonale samfunnet lyser russisk næringsliv i bann, kan dette medføre at Russland kollapser.

Ikke i overensstemmelse med FNs prisnipper
Platzeck med flere hever at den ensidige løsrivelsen av en del av området var en ren intern prosess og med derav følgende inkludering av området av Putin, og derfor ingen internasjonal annektering. Med dette synet kan Platzeck sprenge hele FN. Organisdasjonens kjerneprinsipp er: Det er ingen «selvbestemmelse av nasjoner» som overliggende regel. Statene i verden har lært av svikten i Folkeforbundet før 1945. Den var hjelpeløs fordi hevding av selvbestemmelse undergravde fredsmandatet til forbundet. FN har blitt annerledes. Siden 1945 har det faktisk vært mange oppspaltinger av landområder, nå sist i Kosovo og Sør-Sudan – men for Krim sin del uten resolusjoner og kontroll fra FN. Dette er viktige forskjeller. Det å fradele Krim etter en rask og lite kontrollerbar avstemming, er et tilbakefall til tiden før 1945. Å forhandle under FN-paraplyen ville ha vært det riktige.

Matthias Platzeck, tysk SPD-politiker, forstår Putin, og vil anerkjenne Krim (Foto: Wikipedia)
Matthias Platzeck, tysk SPD-politiker, forstår Putin, og vil anerkjenne Krim (Foto: Wikipedia)

Putin bryter Budapest-traktaten

Med militær støtte tvang Putin fram en løsrivelse fra Krim, og har ikke bare oppfylt ønsket fra lokale russerne. Han har også brutt Budapest-traktaten av 1994, den som garanterer grensene til Ukraina innenfor FN. I denne traktaten oppga Kiev i gjengjeld atomvåpen, og signerte FNs ikke-spredningsavtale. Hvis Putins handlemåte blir vanlig, vil FNs «verdensorden» bryte sammen. For å forhindre dette må man bruke flere sanksjoner. De er ikke rettet mot «russerne», men mot Putins handlemåte og politikk. Og for at det ikke skal være noen tvil: Ja, det er bedre at Putins regime kollapser, enn at FN går til grunne fordi den russiske presidenten overkjører internasjonale spilleregler. FN er viktigere for fred enn Putin.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*