MyBank ASAs viser til melding om emisjon og innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28. februar 2019. Nå går CEO Christen Fredriksen av på dagens skriver banken styreleder Tom Knoff i MyBank. Erik Selin Fastigheter AB er største aksjonær i MyBank med en aksjepost på 20 prosent( Foto: Selin Fastigheter AB)

Tom Knoff sier til Nordens Nyheter at bankens svake resultater er årsaken til at ceo Christian Fredriksen går av. Styret i MyBank ASA og CEO Christen Fredriksen har i dag inngått en fratredelsesavtale der Fredriksen fratrer med umiddelbar virkning. Jakob Bronebakk er konstituert CEO, og vil samtidig fortsette som CFO. Selskapet starter nå en prosess for å finne en permanent CEO. Knoff sier at banken ikke har virksomhet i Sverige men at en av de største eierne er Erik Selin med selskaper i Gøteborg.
MyBank er en nylig etablert nettbank som tilbyr forbrukslån og sparekonto, og som vil utvide til boliglån og andre produkter når forholdet mellom risiko og avkastning er attraktivt. Banken fikk bank konsesjon i juli 2016, fullførte en aksjeemisjon på 273 millioner kroner i november 2016, og startet virksomhet i første kvartal 2017. MyBank benytter låneagenter som eneste salgskanal, noe som muliggjør en effektiv og skalerbar forretningsmodell, med konkurransedyktige vilkår over tid. For flere opplysninger se vår nettside: mybank.no

Tjuefem millioner i rettet emisjon

Som det fremgikk av nevnte melding har selskapet i perioden fra innkallingen og frem til den 13. mars 2019 gjennomført en book-building prosess for plassering av en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 25 millioner (den «Rettede Emisjonen»). Basert på mottatte bestillinger har styret i dag vedtatt forslag til allokering av den Rettede Emisjonen og at det skal foreslås for generalforsamlingen at det utstedes 166 666 666 nye aksjer i selskapet til tegningskurs NOK 0,15 per aksje, tilsvarende et bruttoproveny på NOK 25 millioner.

Som varslet i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, følger vedlagt en presisering av styrets forslag til kapitalforhøyelse der antall aksjer som foreslås utstedt og tegningskurs ligger innenfor det tidligere kommuniserte intervallet.

Etter gjennomføring av den Rettede Emisjonen vil styret i banken vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av vedtak på selskapets ekstraordinære generalforsamling 14. mars 2019, samt tillatelse fra Finanstilsynet, skriver CEO Christen Fredriksen i MyBank.

MyBank er en nylig etablert nettbank som tilbyr forbrukslån og sparekonto, og som vil utvide til boliglån og andre produkter når forholdet mellom risiko og avkastning er attraktivt. Banken fikk bank konsesjon i juli 2016, fullførte en aksjeemisjon på 273 millioner kroner i november 2016, og startet virksomhet i første kvartal 2017. MyBank benytter låneagenter som eneste salgskanal, noe som muliggjør en effektiv og skalerbar forretningsmodell, med konkurransedyktige vilkår over tid. For flere opplysninger se vår nettside  mybank.no

CEO Christen Fredriksen går av på dagen(Foto: MyBank Norge)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*