Geir Juterød i Multiconsult(Foto: Cato A. Mærk, Multiconsult.)

Fredag 22. oktober åpner nye MUNCH i Bjørvika i Oslo. Multiconsult har vært en sentral aktør i realiseringen av det nye museet, og i forbindelse med åpningen inngår MUNCH og Multiconsult nå et samarbeid.

MUNCH forvalter arven etter kunstneren Edvard Munch, og museet inneholder mer enn 28 000 kunstverk, i tillegg til litterære dagbøker og skrifter. Multiconsult er et norsk ingeniørselskap som har vært en sentral aktør i realiseringen av nye MUNCH og en rekke andre store kulturbygg i Norge.

Nye MUNCH skal by på kultur for alle, og det nye bygget gir rom for nytenkning i tilbudet til publikum. Målet er å utvide forståelsen av hva et museum er, og åpne opp for helt nye opplevelser og perspektiver.

– Vi ser at Munch inspirerer på tvers av generasjoner og landegrenser, og for oss er det helt sentralt å ta vare på Munchs evige aktualitet. Selv om Multiconsult og vi opererer i svært ulike bransjer, ser vi at vi møter hverandre i kulturen og de sterke fagmiljøene; det handler om å se muligheter der andre ser begrensninger, god prosjektstyring og lagarbeid, lidenskap for faget og innovasjon. På hvert vårt felt skaper vi ny historie og bidrar til å bygge bro mellom fortid og framtid, sier Stein Olav Henrichsen, direktør på MUNCH.

Samarbeidet som nå er avtalt innebærer at Multiconsult og MUNCH vil profileres sammen, og samtidig at Multiconsult får tilgang til opplevelser ved og i regi av museet, til glede for selskapets samarbeidspartnere og ansatte.

– Det å få lov til å være med på å utvikle et slikt prosjekt som nye MUNCH betyr mye for Multiconsult som samfunnsbygger. Ikke minst det å bruke ingeniørkunst til å ta vare på kunstverkene til Norges mest kjente kunstner. Det er en stor inspirasjon for organisasjonen at vi setter spor etter oss, bidrar i samfunnsutviklingen, og realiserer noe som alle har et forhold til, sier konserndirektør Geir Juterud i Multiconsult.

Multiconsult har hatt rollen som prosjekterende på ingeniørfag fra skisseprosjektet i 2010, og gjennom hele prosjekterings- og byggefasen på oppdrag av Oslobygg. Nybygget er på 13 etasjer, er svært energieffektivt, har bærekraftige løsninger, og er utformet av arkitektkontoret estudio Herreros.

Munch-museet i Oslo fotografert av Einar Akselsen, Munch-museet)

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre – og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Direktør Stein Olav Henrichsen (Foto: Ainar Aslaksen/Munch)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*